Ma dönthet az Alkotmánybíróság a képviselÕk költségtérítésérÕl kezdeményezett népszavazásról. Ismeretes: áprilisban a parlament elrendelte a Seres Mária által kezdeményezett népszavazást, amelynek kérdése: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az országgyÛlési képviselÕknek csak a bizonylattal alátámasztott elszámolható kiadásai után járhat költségtérítés?” Június végén viszont a T. Ház megszavazta a képviselÕi költségtérítés megszÛnését. Csakhogy egy módosítás eredményeképp a törvény alapján tovább nÕtt a képviselÕk fizetése. VG