Az Európai Unió tagállamaiban 2011-ben népszámlálást tartanak; Magyarországon 2011. október 1-je és november 30-a között veszik fel a polgárok adatait. A június végén a parlament elé beterjesztett törvényjavaslat szerint a népszámlálók a nemre, születési idÕre, állampolgárságra, nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, családi állapotra, lakóhelyre, születési helyre és a háztartások és családok összetételére vonatkozó adatokat gyÛjtenek. VG