BUX 41,248.02
-0.02%
BUMIX 3,923.59
-0.63%
CETOP20 1,919.28
-0.06%
OTP 10,505
+1.99%
KPACK 3,100
0.00%
0.00%
0.00%
-2.82%
-0.80%
ZWACK 17,200
+0.29%
0.00%
ANY 1,635
+2.83%
RABA 1,155
-2.53%
-0.44%
+3.13%
-3.05%
-0.46%
OPUS 193.6
+0.83%
+12.58%
-1.72%
0.00%
-2.51%
OTT1 149.2
0.00%
-1.95%
MOL 2,800
-0.99%
+0.50%
ALTEO 2,350
+0.86%
-6.09%
-3.92%
EHEP 1,600
+23.55%
+2.94%
-0.26%
MKB 1,972
0.00%
0.00%
-3.81%
-8.11%
0.00%
SunDell 39,800
0.00%
+0.94%
-0.75%
-1.44%
-1.41%
-0.31%
-3.35%
GOPD 12,500
0.00%
OXOTH 3,790
0.00%
-5.98%
NAP 1,218
-0.65%
0.00%
-4.15%
Forrás
RND Solutions
Magyar gazdaság

Épülő térségi kapcsolatok

A helyi gazdaság megerősítésére, a térségi együttműködés kiterjesztésére irányuló megyei kezdeményezések például szolgálhatnak a többi felzárkózásra váró s ezért tenni kész régió számára is, amihez nagyban hozzájárulnak az Európai Unió fejlesztési forrásai. A Kiskun Védjegy bevezetését célzó program például egy olyan keretrendszer, amely a helyi identitás megőrzését az itt előállított termékek piacra juttatásával ötvözi. A koncepció azért született, hogy több európai ország gazdasági, történelmi, kulturális és földrajzi tájegységeihez hasonlóan a magyarországiakra s az ötletgazdák kötődése okán elsődlegesen a Kiskunságra nézve létrejöjjön egy pontos adatbázis, valamint hatékony eszközök, máshová is átültethető módszerek verjenek gyökeret a helyi közösségek fenntartható fejlődése, a termelők és kisebb vállalkozások talpon maradása érdekében.

Az akció a Kunszentmiklósi kistérségből indult, ahol hisznek az alulról jövő kezdeményezések erejében. Fő céljuk, hogy az egységes szerkezetű és szemléletű térségi védjegyprogram révén a helyi adottságokra, kiaknázható erőforrásokra épülve egységes termék- és szolgáltatásfejlesztés valósuljon meg. Hasonló irányba tereli mind a 173 vidéki kistérség szereplőinek gondolkodását az Új Magyarország vidékfejlesztési program (ÚMVP) nem mezőgazdasági alapokra helyezkedő III., valamint IV. tengelye: a LEADER program.

Az uniós tagállamokban a 90-es évek elején megindult új vidékfejlesztési megközelítés hazánkban a 2000-es évek elején kezdett teret nyerni a kísérleti LEADER, majd 2004 és 2006 között a LEADER+ program keretében. Az európai gyakorlatban is sikeresnek bizonyuló, a helyi szereplők együttműködésére és új, innovatív megoldásokra alapozó LEADER program keretösszege 2013-ig 70 milliárd forint, amely 96 helyi közösség, úgynevezett akciócsoport között oszlik meg. Egyedülállósága abban áll, hogy az egy térségre jutó források felhasználásának megtervezése, a pályázatok kiírása és a döntéshozatal egyaránt a helyiek kezében van.

Egy másik helyi kezdeményezéssel foglalkoztatási paktumot hoztak létre a három város mellett hét községet felölelő Felső-kiskunsági és Dunamelléki kistérségben. Az aláíró felek – önkormányzatok, a vállalkozói és a civil szektor képviselői – elkötelezettek a kistérség társadalmi-gazdasági fejlesztése s ezek kulcsfontosságú előfeltétele, a foglalkoztatási helyzet javítása terén. A kistérségi partnerség lényege a résztvevők önkéntes és egyenrangú együttműködése. A megállapodásban rögzített összefogás keretében elsődlegesen a kistérség foglalkoztatási nehézségeinek, a munkanélküliség okainak megértésére törekszenek, majd az eredmények alapján foglalkoztatást elősegítő programokat valósítanak meg, összehangolva a kistérség társadalmi szereplőinek gazdasági és emberierőforrás-fejlesztő elképzeléseit. Meg kívánják szüntetni a pénzügyi források szétaprózottságát is, hogy a foglalkoztatáspolitikai célok kézzelfogható eredményekhez vezethessenek. A paktum célkitűzései leképezik az ÚMVP-ben, az Új Magyarország fejlesztési tervben, a Dél-Alföld régió Regionális operatív programjában és a Dunamellék LEADER Egyesület helyi vidékfejlesztési stratégiájában lefektetett szélesebb hatókörű elképzeléseket.

Szimbolikus jelentőséggel bírt, hogy a közelmúltban Foktőn ünnepélyes keretek között fektették le annak a bőgőshajónak az alapdeszkáját, amely a magyar gazdák számára a biztos piacot, a családok számára pedig a biztonságos megélhetést jelképezte már évszázadokkal ezelőtt. A makett hat méter hosszú lesz, és a hagyományokhoz híven helyi asztalosok, ácsok építik majd, ezzel is büszkén képviselve az átutazók előtt a Duna világának különleges örökségét. VG

A foglalkoztatási paktum célkitűzései

- Az emberi erőforrás fokozatos fejlesztése

- A kistérségi gazdaság fejlesztése

- Vállalkozásélénkítés

- Közösségi alapú helyi/kistérségi gazdaságfejlesztés

- A partnerségi kapcsolatok építése és erősítése

- A társadalmi részvétel és nyilvánosság fejlesztése

- A kistérségi gazdaság fejlesztése

- Vállalkozásélénkítés

- Közösségi alapú helyi/kistérségi gazdaságfejlesztés

- A partnerségi kapcsolatok építése és erősítése

- A társadalmi részvétel és nyilvánosság fejlesztése-->

Értesüljön a gazdasági hírekről első kézből! Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Kapcsolódó cikkek