Megjelentek az Oktatási Hivatal (OK) honlapján a 2022. május–júniusi érettségi vizsgák idején alkalmazandó egészségvédelmi intézkedésekkel kapcsolatos szabályok. Az OH 19 pontban foglalta össze a tudnivalókat, ezek közül a legfontosabbak, hogy az intézményeknek be kell tartani az egészségvédelmi szabályokat, többek között kézfertőtlenítőt kell biztosítani. Az egy tanteremben vizsgázók számát maximum 10 főben korlátozzák, 1,5 méteres távolság betartása mellett. A védőmaszk viseléséről a vizsgaszervezők és a felügyelő tanárok számára az adott intézmény vezetője rendelkezhet. A maszk használata ajánlott, de nem kötelező, írja az Oktatási Hivatal.

Fotó: Szakony Attila / Zalai Hírlap

A részletes szabályok a következők:

1. A vizsgaszervezők feladata annak biztosítása, hogy a vizsgák megkezdése előtt a vizsgázók a legrövidebb úton és idő alatt foglalják el kijelölt helyüket a vizsgateremben, valamint, hogy az egészségvédelmi szabályokat tartsák be. 

2. Minden vizsgahelyszínen biztosítani kell a megfelelő mennyiségű kézfertőtlenítőt. Kérjük, ennek rendszeres használatára hívják fel a vizsgára felügyelők és a vizsgázók figyelmét is. 

3. A vizsgateremben a vizsgázók számának korlátozása (max. 10 fő), valamint a minimum 1,5 m távolság biztosítása szükséges. Az írásbeli vizsga megszervezésekor, beosztásakor és a vizsgaterem berendezésekor ezek betartására kiemelt figyelemmel kell lenni. 

4. A vizsgák lebonyolítása egyes részleteiben (személyazonosság igazolása, segédeszközök ellenőrzése stb.) a hétköznapi élet során (vásárláskor, személyes ügyintézéskor) alkalmazott, a személyes kontaktust minimálisra csökkentő eljárások alkalmazandók a megfelelő biztonságos távolság megtartásával. 

5. Az érintett iskolaépületekben a belépés általános és helyi szabályai érvényesek. 

6. A védőmaszk viseléséről a vizsgaszervezők és a felügyelő tanárok számára az adott intézmény vezetője rendelkezik. 

7. A védőmaszk viseléséről a vizsgázók számára az vizsgák előtt és után az adott intézmény vezetője rendelkezik. Az írásbeli vizsga alatt a maszkviselés a vizsgázók számára ajánlott, de nem kötelező. 

8. Az írásbeli vizsgadolgozatok beszedésekor fokozottan figyelni kell arra, hogy mindig csak egy vizsgázó adja be a vizsgadolgozatát, a vizsgateremben addig a többi vizsgázónak a helyén kell várakoznia. 

9. A vizsgaszervezők feladata annak biztosítása, hogy a vizsgadolgozat leadása után a vizsgázók a legrövidebb úton és idő alatt hagyják el a vizsga helyszínét, épületét. 

10. A vizsgaszervezők feladata, hogy vizsgahelyszínenként gondoskodjanak legalább egy vizsgaterem és felügyelői létszám szükség szerinti bevonásáról arra az esetre, amennyiben valamely vizsgacsoportot előre nem látott okok miatt két részre kellene bontani. A vizsgadolgozatok megtekintésekor: 

11. A megtekintés során az intézmények munkatársai, valamint a megtekintésre érkezők számára a védőmaszk viseléséről az adott intézmény vezetője rendelkezik. 

12. A megtekintés folyamatát és biztonságát elősegítheti, ha a vizsgázó a vizsgadolgozatot laponként lefényképezi, és utána azonnal elhagyja a megtekintés helyszínét. Emellett – ahol ehhez a feltételek megteremthetők – megengedett a vizsgadolgozat beszkennelése és elektronikusan elküldése a vizsgázónak. Az érettségi szóbeli vizsgák lebonyolításában: 

13. A vizsgaszervezők feladata annak biztosítása, hogy a vizsgák megkezdése előtt, a vizsgák alatt és után a vizsgázók az épületben és a várakozóhelyiségekben ne csoportosuljanak, az egészségvédelmi szabályokat tartsák be. 

14. Minden vizsgahelyszínen biztosítani kell a megfelelő mennyiségű kézfertőtlenítőt. Kérjük, ennek rendszeres használatára hívják fel a vizsgáztatók, a vizsgán közreműködők és a vizsgázók figyelmét is. 

15. A vizsgateremben a jelen lévő személyek között a minimum 1,5 m távolság biztosítása szükséges. A szóbeli vizsga megszervezésekor, beosztásakor és a vizsgaterem berendezésekor ennek betartására kiemelt figyelemmel kell lenni. 

16. A vizsgák lebonyolítása egyes részleteiben (személyazonosság igazolása, segédeszközök ellenőrzése stb.) a hétköznapi élet során (vásárláskor, személyes ügyintézéskor) alkalmazott, a személyes kontaktust minimálisra csökkentő eljárások alkalmazandók a megfelelő biztonságos távolság megtartásával. 

17. Az érintett iskolaépületekben a belépés általános és helyi szabályai érvényesek. 

18. A védőmaszk viseléséről a vizsgázók és a vizsgáztatók számára a vizsgák előtt és után adott intézmény vezetője rendelkezik. A szóbeli vizsga alatt a maszkviselés a vizsga közreműködői és a vizsgázók számára ajánlott, de nem kötelező.

19. Javasolt, hogy a vizsgaelnök a vizsgaszabályzat 35. § (1) bekezdésében szabályozott jogával élve – az egészségügyi kockázatra való tekintettel – a vizsga nyilvánosságát zárja ki.