„A BERT, és azon belül is a Kelenföldi Erőmű elmúlt 100 évi hulladékgazdálkodási tevékenységéből az elmúlt négy évében zajlott bontást emelem ki. Előzőleg a három telephelyünkön erőmű fejlesztések történtek, ezek lezárultával pedig 50-60 éves berendezések, mint pl. turbinák, tartályok, kazánok váltak feleslegessé. Bontásukkal külső vállalkozást bíztunk meg, akire hiába ruháztunk át a szerződés szerint minden felelősséget a hulladékkezeléssel kapcsolatban a BERT mégsem dőlt hátra. Ugyanis már a pályáztatáskor meg kellett nevezni a hulladékokat szállító és kezelő alvállalkozókat, bekértük az engedélyeiket, sőt a befogadó nyilatkozatokat is. A bontó társaságnak a munka indítása előtt környezetvédelmi tervet is kellett készítenie, a megvalósítást rendszeresen ellenőriztük. A kibontott hulladékok szállító leveleiből másolatot kértünk, mennyiségükről nyilvántartást vezettünk. A bontás során veszélyes és ipari hulladékoktól, és sok hasznosítható fémtől szabadultunk meg.”