A bizottság hangsúlyozza ugyan, hogy nincs közvetlen összefüggés a tagállamokban kivetett adók nagysága és az EU költségvetési kiadásai között, utal azonban a jelöltek gazdasági felzárkóztatásának középtávú szükségességére is. A fejlettségbeli szakadék áthidalása pedig azt igényli, hogy az unió gazdagabb tagállamaitól "megfelelő eszközöket" csoportosítsanak át a kohéziós folyamat támogatására -- fogalmaz az elemzés.
A bizottság számba veszi a tagjelölteknek a csatlakozással kepcsolatos költségeit is, ám megítélése szerint azok csak bizonyos területekre korlátozódnak -- ilyen a mezőgazdaság, a regionális fejlesztés, környezetvédelem, valamint a közlekedés --, és utal az EU által nyújtott előcsatlakozási támogatásokra. A felvétel után ezek az országok hozzájárulnak ugyan a közösségi büdzséhez, de a strukturális alapokból és a kohéziós alapból való részesedésük révén minden bizonnyal nettó haszonélvezők lesznek.
Mivel azonban a strukturális alapokból származó támogatások elnyerésének feltétele a finanszírozásban való részvétel, az új tagoknak biztosítaniuk kell majd a megfelelő forrásokat -- figyelmeztet az elemzés. Felszólítja egyúttal a tagjelölteket, hogy folytassák a költségvetési hatékonyság fokozását célzó reformokat. Az adóbeszedés, illetve a közkiadások ellenőrzésének javítása lehetővé tenné ugyanis, hogy adóterhek kordában tartása és megfelelő költségvetési fegyelem mellett is több forrás jusson beruházásokra.
Belépésük időpontjától kezdve az új tagoknak a stabilitási és növekedési paktum, illetve a maastrichti szerződésnek a gazdaságpolitikák többoldalú felügyeletére vonatkozó előírásait is be kell tartaniuk. A közös valuta átvételének feltételeit nem teljesítő tagországok azonban az Európai Tanács döntése alapján átmeneti halasztásban részesülhetnek.
Az átmeneti időszak alatt ezen országoknak a stabilitási paktumban lefektetett konvergenciaprogramot kell végrehajtaniuk. Az eurózónán kívül maradó tagállamok számára is kötelező viszont a költsegvetési egyensúly megteremtése középtávon, bár az egyezményben megfogalmazott szankciók a szabályok áthágása esetén rájuk nem érvényesek.
Az elemzés megállapítása szerint a stabilitási paktum végrehajtási szabályai biztosítják a kellő rugalmasságot. Ez azért fontos, mert az új tagoknak meg kell találniuk az egyensúlyt a költségvetési fegyelem és a szükséges infrastrukturális beruházások szempontjai között. A konvergenciaprogramok felügyelete során a tanács számításba veszi majd a tagállamok gazdaságainak ciklikus és strukturális jellemzőit -- ígéri a bizottság.