A kutatók a cégvezetőket többek között a kormány egészségüggyel kapcsolatos munkájáról is kérdezték, amit összevetettek a lakossági véleményekkel.
A hazai kis- és középvállalkozások első számú vezetői a korrupció felszámolását, a kormányzati szavahihetőség és a közrend biztosítását is nagyobb arányban tartanák kiemelt feladatnak, mint a tágabban értelmezett közvélemény. A lakosság egészségi állapotának javítását -- mint a többi kormányzati feladatot általában -- a vállalkozásvezetők közel ugyanolyan mértékben (40 százalék) ítélik meg kiemelt feladatként, mint a lakosság (43 százalék), s ez a terület mindkét vizsgált csoport preferencia-sorrendjében a negyedik helyen szerepelt. A kormány sem a lakosság, sem pedig a cégvezetők szerint nem helyez megfelelő hangsúlyt az egészségügyi kérdésekre: az ország vezetésének e téren végzett munkájával való elégedetlenségüket a kérdezett vezetők egy 0--100-ig terjedő skálán átlagosan 28 ponttal fejezték ki (a lakossági értékelések átlaga 30 pont).
Figyelemre méltó, hogy a gazdasági vezetők kormányzati teendőkre vonatkozó fontossági rangsorában az egészségüggyel való foglalkozás olyan területeket is maga mögé utasít, mint a mezőgazdaság gondjainak kezelése (30 százalék tartaná fontosnak), a munkaerő-piaci helyzet javítása vagy a fogyasztói árak megfelelő alakítása. A kormányzat egészségügyi területen tett erőfeszítéseit a különböző életkori csoportok eltérően ítélik meg. Mint a lakosság körében általában, a vállalkozások vezetőinek körében is elsősorban az idősebbek (59 év felettiek) bizonyultnak elégedetlennek.