A tavalyi innovációs nagydíj gyôzteseit - mint arról beszámoltunk - a napokban hirdették ki. A pályázati adatok szerint a 32 innováció révén a megvalósítók összesen mintegy 10 milliárd forint többleteredményt értek el, melynek jelentôs hányada exportból származik. A megtakarítások, az árcsökkentô hatás és a környezetvédelmi szempontok érvényesülése nyomán további több mint 20 milliárd forint társadalmi haszon keletkezett.

Az elfogadott pályázatok negyede a távközlés, az informatika, ötöde a gépipar, hatoda a mezôgazdaság, a biotechnológia, hetede a környezetvédelem, tizede az építôipar területérôl érkezett.

A pályázat gyôzteseinek háromnegyede az innovációt önállóan valósította meg, és 41 százalékuk budapesti cég. A fejlesztések döntô része, azaz 80 százaléka saját forrásból valósult meg, 11 százalék minisztériumiból, a maradék 9 százalék pedig külföldi tôke segítségével. Az évente egyszer kiadott nagydíjat az a Magyarországon bejegyzett társaság vagy egyéni vállalkozó kapja, amely vagy aki a díjátadást megelôzô évben kiemelkedô hasznot ér el nagy jelentôségű innováció (magas színvonalú új termék, eljárás vagy szolgáltatás létrehozása és piaci bevezetése) révén. Az innováció alapja lehet kutatás-fejlesztési eredmény, szabadalom, know-how vagy technológiatranszfer.

A pályázati rendszer kidolgozására és lebonyolítására 1992-ben hozták létre a Magyar Innovációs Alapítványt, melynek a Zöld Újság Rt. is tagja.