A Magyar Nemzeti Bank levélben válaszolt a brit üzleti napilap, a Financial Times két cikkére. Az MNB levelét az újság közölte. A levél a következő:

Tisztelt Szerkesztőség!

Az Önök (Financial Times) "Observer" rovatában egy hónapon belül két alkalommal is foglalkoztak a forint helyzetével és az ennek kapcsán kialakult politikai reakciókkal. ("The free-falling of the forint opera", 2003. 12. 04. és "Goulashed", 2004. 01. 08). A két rövid glossza címében ugyan különbözik, más lényeges eltérést azonban nemigen mutat. Mindkettő egyértelműen Járai Zsigmond jegybankelnököt teszi felelőssé a magyar gazdaságban kialakult helyzet miatt.

Egy vélemény rovat természeténél fogva szubjektív, ez nyilvánvaló. Úgy gondolom, ennek nem kéne azonban kirívó egyoldalúságot is jelentenie. A jegybankelnök az Önök munkatársának véleménye szerint a legfőbb bűnös (biggest culprit) a magyar gazdaságban. Csodálkozva látom, hogy e néhány sorba az egyszerű tárgyi tévedésektől (Járai,s obsession with getting Hungary into the eurozone by 2008, Járai megszállottsága Magyarország 2008-as eurózóna csatlakozása mellett) a nemzetközi intézmények véleményével szemben álló elfogult ítélkezésig (disastrous monetary policy, katasztrofális monetáris politika) mennyi minden belefér.

Mindezeken túl: Járai Zsigmondot, aki 2000. december 31-ig volt Magyarország pénzügyminisztere, mindkét cikkben felelőssé tenni a jelenlegi költségvetési helyzetért, egyszerűen nevetséges erőlködés.

A javító szándékú kritikát a címzett általában a hasznára fordíthatja. Sajnos azonban a hazai újságok az FT glosszarovatát hagyományosan mint az újság hivatalos álláspontját idézik, így az Önök valóban tekintélyes lapjának Observer rovata egyoldalú állásfoglalásával is fontos és kezdeményező részesévé válik annak, amit e rövid cikkekben oly gyakran felemleget: a magyarországi belpolitikai csatározásoknak.

Missura Gábor, a Magyar Nemzeti Bank szóvivője

Megjelent a Financial Times-ban január 15-én. (OTS)