A "mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálása, alternatív jövedelemszerzést biztosító gazdasági tevékenységek fejlesztése" céljára egy pályázó legfeljebb 15 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaphat, míg a "falufejlesztés és -felújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme és megőrzése" címén maximum 50 milliót.

A vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése keretében támogatást igényelhetnek Magyarországon bejegyzett és itt működő jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok (tehát bt.-k és kkt.-k is), regisztrált mezőgazdasági termelők és szövetkezeteik, vidéki települések lakói, ingatlantulajdonosai, önkormányzatok és egyesületek is, amelyek a pályázati felhívásban részletezett szakágazati tevékenységet folytatnak. A támogatás mértéke a beruházás bekerülési költségének legfeljebb 50 százaléka lehet. A falufejlesztés keretében magángazdálkodó szervezetek (vállalkozások) a beruházás összes jogosult bekerülési költségének maximum 50 százalékát kaphatják meg támogatásként (nonprofit szervezetek, pl. önkormányzatok, egyházak viszont 75 százalékát). Mindkét intézkedésre olyan településeken lehet pályázni (tanya, falu vagy város), ahol a népsűrűség 120 fő/km2, vagy az alatt van, vagy az összlakosság a település közigazgatási területén 10 000 fő alatti. A pályázók számára nagyfokú könnyítést jelent, hogy az építési beruházásokhoz csak a szerződéskötésig kell beszerezni a jogerős építési engedélyt, nem pedig a pályázatok beadásához.