BUX 44,192.03
+1.67%
BUMIX 3,783.61
-0.46%
CETOP20 1,824.74
0.00%
OTP 9,256
+3.65%
KPACK 3,100
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
ZWACK 17,400
0.00%
0.00%
ANY 1,590
+3.25%
RABA 1,125
-0.88%
+4.46%
-0.16%
-0.66%
0.00%
-1.17%
+4.17%
-2.74%
0.00%
+0.06%
OTT1 149.2
0.00%
-1.77%
MOL 2,954
+1.86%
+0.52%
ALTEO 2,760
-0.72%
0.00%
+0.34%
0.00%
0.00%
-0.64%
MKB 1,972
0.00%
0.00%
-0.68%
+1.11%
0.00%
SunDell 45,800
0.00%
+4.35%
+2.97%
-3.57%
0.00%
-0.77%
+5.50%
GOPD 12,400
0.00%
OXOTH 3,490
0.00%
-1.41%
NAP 1,192
-3.09%
0.00%
0.00%
Forrás
RND Solutions
Világgazdaság

Legyen tájékozott az üzleti életben!

A Világgazdaság üzleti napilap kiadója ezúton szeretné megtudni, hogy milyen témakörök foglalkoztatják leginkább a jelenlegi cégvezetőket, vállalkozókat, üzletembereket, vagyis Önöket. Kérjük, szánjon néhány percet a lenti kérdések és a kvízkérdés megválaszolására!

Az idejét szeretnénk honorálni, ezért a kérdőív megválaszolásáért és a kvízkérdés helyes válaszáért cserébe 1 havi díjmentes hozzáférési lehetőséget adunk a VILÁGGAZDASÁG napilaphoz honlapunkon digitális formátumban (pdf), továbbá a (kérdőív alatt olvasható) Játékszabályzat szerint két alkalommal kisorsolunk 4-4 db 1 fő részére szóló VIP belépőjegyet a Világ Múmiái Kiállításra, valamint a Star Wars Koncertre, ráadásként pedig 2-2 db 2 fő részére szóló VIP belépőjegyet sorsolunk ki az Ön által kiválasztott Világgazdaság konferenciára.

Előre is köszönjük a közreműködésüket!

Üdvözlettel:

Világgazdaság

Korábbi kérdéseink megfejtései:

Hétfő (szeptember 10.): Mi az az ETF?

 • A. tőzsdén kereskedett alap
 • Kedd (szeptember 11.): Mekkora jelenleg a jegybanki alapkamat mértéke Magyarországon?

 • B. 0,9 százalék
 • Szerda (szeptember 12.): Melyik vállalat részvényeivel nem kereskednek a Budapesti Értéktőzsdén?

 • C. Magyar Posta
 • Csütörtök (szeptember 13.): Ki az Európai Központi Bank jelenlegi elnöke?

 • C. Mario Draghi
 • Péntek (szeptember 14.): Ki nem tagja a Költségvetési Tanácsnak az alábbiak közül?

 • B. Varga Mihály pénzügyminiszter
 • Hétfő (szeptember 17.): Hány év után mentesül a kamatadó megfizetése alól a tartós befektetési számlán lekötött megtakarítás?

 • A. öt
 • Kedd (szeptember 18.): Mekkora volt éves szinten az infláció mértéke Magyarországon 2018 augusztusában a KSH adatai szerint?

 • B. 3,4 százalék
 • Szerda (szeptember 19.): Melyik pénznem a leggyengébb az alábbiak közül az amerikai dollárhoz képest?

 • C. venezuelai bolívar
 • Csütörtök (szeptember 20.): Az Európai Unió hány tagországában hivatalos fizetőeszköz az euró?

 • C. 19
 • Péntek (szeptember 21.): Mekkora volt az egy főre jutó GDP 2017-ben Magyarországon az Eurostat adatai szerint?

 • B. 12 600 euró
 • Hétfő (szeptember 24.): Ki nem tagja a Nemzeti Versenyképességi Tanácsnak?

 • B. Matolcsy György jegybankelnök
 • Kedd (szeptember 25.): Melyik cég értéke lépte át elsőként az 1000 milliárd dolláros határt?

 • A. Apple
 • A kvízkérdés megfejtését a konferencia@vg.hu email címre várjuk!

  Játékszabályzat

  a VILÁGGAZDASÁG online nyereményjátékához:

  1. A Játék szervezője és lebonyolítója

  A meghirdetett játék szervezője és lebonyolítója a Mediaworks Hungary Zrt. (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 122-124., a továbbiakban: Szervező).

  2. A Játékban részt vevő személyek

  A Játékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy.

  A jelen játékban a Szervező, illetve a szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

  3. A Játék időtartama

  A játék 2018. szeptember 10. napján 10 órakor kezdődik és 2018. szeptember 25. napján 0:00 óráig tart a VG.hu weboldalon.

  4. A Játék menete

  4.1. Részvétel

  A játékban való részvétel feltétele, hogy a játék időtartama alatt a Játékos a VG.hu oldalon található kérdőívet kitöltse, az azon szereplő kérdésekre, valamint a kvízkérdésre válaszoljon és a kvízkérdés helyes megfejtését elküldje a konferencia@vg.hu email címre.

  4.2. Sorsolás

  A sorsolásra a véletlenszerűség elve alapján kerül sor. A nyertes a jelen szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelő Játékosok közül kerül kisorsolásra. A jelen szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelő helyes megfejtést beküldő Játékosok között 2018. szeptember 17-én 4 db 1 fő részére szóló belépőjegyet sorsolunk ki a Világ Múmiái Kiállításra. 2018. szeptember 26-án 4 db 1 fő részére szóló belépőjegyet a Star Wars Koncertre. Mindkét sorsoláson alkalmanként 2-2 db 2 fő részére szóló VIP belépőjegyet sorsolunk az ön által kiválasztott Világgazdaság konferenciára.

  A belépőjegyek sorsolásának időpontjai: 2018. szeptember 17 és szeptember 26.

  Minden kérdőívet kitöltő és a kvízkérdésre helyesen válaszoló 1 havi díjmentes VILÁGGAZDASÁG próbaolvasást kap.

  További öt Játékos pótnyertesként kerül kisorsolásra, akik a nyertes(ek) helyébe lépnek játékból történő kizárása(uk) esetén. A játék időtartama alatt a Szervező egy Játékostól csak egy regisztrációt fogad el, továbbá a sorsoláson kihúzott játékosok a további sorsolásokon nem vesznek részt.

  4.3. A nyertesek értesítése

  A sorsolás napjától számított 3 munkanapon belül a nyertesekkel a Szervező telefon/email útján felveszi a kapcsolatot.

  A kapcsolatfelvételt követően a Szervező egyezteti a nyeremény átvételének részleteit.

  Amennyiben a nyertessel a megkereséstől számított 3 napon belül nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

  A Játékos köteles együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

  4.4. A nyeremény átadása

  A nyeremény átadására postai úton tértivevénnyel vagy e-mailben visszaigazolással kerül sor. A nyeremény készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható. A nyereményt a sorsolást és az adategyeztetést követően a Szervező adja át a nyertes részére. A nyeremény készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható.

  4.5. Kizárás a Játékból

  A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

  – bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

  – bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálta;

  – a Játék lebonyolításhoz és a nyeremény átadásához szükséges adatait nem adja meg;

  – jelen Szabályzat bármely pontját megsérti.

  5. A Szervező felelőssége

  A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

  6. Adatvédelem és adatkezelés

  A Mediaworks kiemelten fontosnak tartja a Játékban részt vevő természetes személyek, mint adatkezeléssel érintettek információs önrendelkezési joga tiszteletben tartását, továbbá személyes adataik védelmét.

  A Játékban való részvétellel a Játékban részt vevő természetes személy önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

  Adat típus:

  Cél:

  Jogalap:

  Időtartam:

  Játékban részt vevő természetes személy neve

  – Játékban részt vevő azonosítása,

  – Játékban való részvétel,

  – Sorsolás lebonyolítása,

  – Nyeremény kézbesítése/átadása,

  – Játékban részt vevő értesítése,

  – egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése

  az érintett önkéntes hozzájárulása

  6 hónap

  Játékban részt vevő természetes személy lakcíme vagy tartózkodási helye

  – Nyereményről történő értesítés

  – Nyeremény kézbesítése/átadása,

  az érintett önkéntes hozzájárulása

  6 hónap

  Nyertes játékos neve, lakcíme adóazonosító jele vagy adószáma

  – jogszabályi kötelezettségek teljesítése

  – Nyeremény kézbesítése/átadása

  jogi kötelezettség teljesítése, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján

  8 év

   

  A Játékban részt vevő természetes személy bármikor kérheti a Társaságtól, hogy tájékoztassa őt a személyes adatainak kezeléséről. A tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó bejelentéseket és kérelmeket az alábbi elérhetőségeken teheti meg a Játékban részt vevő, mint adatkezeléssel érintett természetes személy:

  Mediaworks Hungary Zrt.,

  1034 Budapest, Bécsi út 122-124,

  kiado@mediaworks.hu

  Ha a Játékos, a szervező és lebonyolító – adatkezelési tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó – döntéseivel nem ért egyet, illetve ha a szervező és lebonyolító a Játékos tiltakozásának elbírálására nyitva álló 15 napos határidőt elmulasztja, a Játékos – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

  A Játékos a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai megsértése miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat jogorvoslatért, vagy a fentiekben részletezett módon az illetékes bíróság előtt pert indíthat.

  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot a Játékos az alábbi elérhetőségeken érheti el:

  – cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

  – postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

  – telefon: +36 (1) 391-1400

  – fax: +36 (1) 391-1410

  – e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

  – honlap: www.naih.hu

  7. Kapcsolat

  A Játékkal kapcsolatban érdeklődni hétköznapokon 9-17 között a 1/460-2500-as telefonszámon vagy a jatek@mediaworks.hu e-mail címen lehet.

  8. Vegyes rendelkezések

  A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a játékszabályzatot, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót és az abban foglaltakat feltétel nélkül elfogadja. A Szervező Adatvédelmi Tájékoztatója a mediaworks.hu/hu/content/adatvedelem, a Játékszabályzatot a Szervező a mediaworks.hu/jatekszabaly oldalon teszi közzé. Szervező kizárja felelősségét a Játékos téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából (pl. név, email cím elírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése) eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban való részvétel önkéntes. A Játékos szavatolja, hogy az általa beküldött adatok, információk, a Szervező vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik.

  A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókat a Szervező köteles megfizetni.

  A Játékos a Játékkal, a jelen szabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadja el irányadónak.

  A Játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az Info tv. vonatkozó §-ai irányadóak.

  A Játékszabályzat módosításának jogát a Szervező fenntartja.

  Budapest, 2018. augusztus 31.

   

  Értesüljön a gazdasági hírekről első kézből! Iratkozzon fel hírlevelünkre!
  Kapcsolódó cikkek