Nem marad ki a jövő évre tervezett változtatások alól a termékdíjtörvény sem. A hazai környezetvédelemben, elsőként alkalmazott gazdasági szabályozó eszközként, a termékdíjak 1996-ban léptek életbe. A díjak mértékét, illetve a szabályozás alá eső termékek körét legutóbb 2002 decemberében módosították. Az újabb javaslat házon belüli előkészítése folyamatban van, s elkészülte után a társtárcákkal és a szakmai szervezetekkel is elkezdődhetnek az egyeztetések.

A tervek szerint jövő évtől a gépjárművek és az elektronikai termékek (számítástechnikai és telekommunikációs eszközök stb.) után is termékdíjat vetnének ki. A KVM szerint emellett szól, hogy a két csoport újrahasznosítását jobban kell ösztönözni, másrészt jól behatárolható termékekről van szó, így a díj beszedése is megoldható. Az érintettek a kötelezően előírt hasznosítási arányok teljesítése esetén - részben, vagy teljesen - mentességet szerezhetnének a fizetés alól. A feldolgozás megszervezése érdekében itt is lehetőség lesz olyan koordinálószervezetek alapítására, mint a csomagolásnál az Öko-Pannon Kht.

Nyitott kérdés, 2004-től is lehetővé tegyék-e, hogy a hasznosítási kötelezettségeiket teljesítő vállalatok teljes mentességet szerezzenek a díj fizetése alól. A hasznosítás saját szervezését a KVM támogatja, mivel közgazdaságilag sokszor hatékonyabb, ha a kötelezettek maguk szervezik meg a feldolgozást. Ám a tárca nem szeretné, ha a termékdíjbevételek radikális csökkenése miatt más feladatok ellátása veszélybe kerülne. A díjakból az idén mintegy 20 milliárd forint folyhat be, de a jelenlegi szabályozás mellett az összeg 2004-ben érezhetően csökkenne.

A KVM a reklámhordozó papírok és az oldószerek szabályozásának módosítását is fontolgatja. A reklámhordozó papíroknál zöld szempontból indokolt a termékdíj, ám beszedése az értelmezési nehézségek miatt bonyolult, s eddig csupán néhány tíz millió forint bevétel folyt be ebből. Az oldószereknél technikai és tartalmi szempontok egyaránt felmerülnek. Döntés még nem született.

A technikai módosítások közé tartozna, hogy a díjköteles termékek importja esetén a díjat a határon - a vám és az áfa mellett - eddig a VPOP szedte be, ám az uniós csatlakozás időpontjával a nyugati határokon megszűnik a vám. Az áfa 2004. május 1-je utáni beszedésére a Pénzügyminisztérium dolgoz ki egy javaslatot, s valószínűleg a termékdíjak beszedését is ehhez igazítják majd. A KVM szándékai szerint a termékdíjtörvényben tervezett változtatásokat egyszerre, 2004. május 1-jén léptetnék hatályba, ám a tárca nem zárkózik el egyes intézkedések január 1-jei bevezetésétől.