Milyen értékelési kritériumokkal kell számolni a rop pályázatai kapcsán?

A pályázatoknál mindenképpen alapvető elbírálási szempont lesz a turisztikai keresleti igényeknek való megfelelés, valamint az új munkahelyek kialakulásának lehetősége. Emellett számos téma kap-csán előnyhöz jutnak azok, akik beruházásaikat hátrányos helyzetű térségekben kívánják megvalósítani. Rendkívül fontos szempont, hogy a pályázónak hatékony menedzsmentje legyen, ezt az értékelési pontot megfelelő önéletrajzokkal is érdemes alátámasztani. Az uniós normák alapján a bírálók szintén figyelni fognak azokra az anyagokra, amelyek széles körű partnerségre épülnek, mind a projektfejlesztés, mind a -megvalósítás tekintetében. A pályázatok elbírálásánál azt is figyelembe kell majd venni, hogy milyen szinten fog változni a fejlesztés által érintett régióban a szezonalitás. A pályázatoknál bizonyosan nagyító alá kerül majd, hogy miként illeszkedik a projekt a komplex regionális turisztikai termékskálába.

Szükséges-e idegenforgalmi tervet készíteni a rop pályázataihoz?

A terv elkészítése minden szempont szerint előny, ezt várhatóan számos pályázat alapvetően kérni is fogja. Ezért az ilyen jellegű operatív tervek előkészítését érdemes már most elkezdeni.

A rop által kínált lehetőségek mellett 2004-ben milyen más turisztikai pályázatok várhatóak?

A hazai minisztériumok saját, hazai finanszírozású programokkal is jelentkeznek majd az esztendő folyamán. Ilyen lesz például a 2004. évben megvalósuló, országos, regionális/kistérségi hatású turisztikai szempontból jelentős vonzerőt jelentő kulturális programsorozatok/fesztiválok támogatása, az erdei iskolák szolgáltatásainak fejlesztése, a nemzeti kulturális örökség és így turisztikai értékek fejlesztését, népszerűsítését támogató pályázatok sora.

Mennyire hangsúlyos a környezetvédelmi szempon-tok figyelembe vétele a turisztikai pályázatoknál?

Mindenképpen előnyt élveznek majd azok, akik az Európai Unió közösségi környezetvédelmi szempontjait is figyelembe veszik.

Hány fő komponenst tartalmaz a program?

Két fő célprogramot tartalmaz: az egyik a turisztikai vonzerő fejlesztése, amely programnak öt komponense lesz. A másik célprogram a turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése, mely program két komponenst tartalmaz: szálláshelyek- és a turisztikai vonzerőhöz kapcsolható szolgáltatások fejlesztését.

A hefop hogyan kapcsolódik a turizmushoz?

Lesznek olyan területek, amelyek a turizmussal összekapcsolhatók. Ezek közül az első a humán erőforrás fejlesztése. A képzés által a munkaerő-piaci helyzet javulása valósul majd meg. Emellett fontos szerepet kapnak a szakmaspecifikus képzések is. Kiemelkednek azok a projektek, amelyeknél az oktatási intézmények a civil szférával fognak együttműködni. A humánerőforrás-fejlesztési operatív program az nft keretében azért is figyelmet érdemel, mert 2004 és 2006 között potenciálisan a legnagyobb támogatásokkal számolhatnak itt a pályázók európai uniós és magyar részről egyaránt. S azért is fontosak ezek a pályázatok, mert tréningeket szervezhetnek keretükben a pályázó magyarok felvértezésére.