Pályázatot írtak ki Az év projektmenedzsere díjra. Az immár negyedik alkalommal meghirdetett pályázat célja a magyarországi projektmenedzsment-szakma egy kiemelkedő szakemberének elismerése és példáján keresztül figyelemfelhívása a projektmenedzseri tudás és szakma jelentőségére, a kiemelkedő projektek eredményeire. Az alapítók a díjjal is hozzá szeretnének járulni a magyarországi projektmenedzsment-kultúra fejlődéséhez.

A pályázat kiírója és a díj adományozója az évente megrendezésre kerülő Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum szervezőbizottsága (szb), mely a fórumot támogató vállalatok delegált képviselőiből, egyetemi professzorokból, államigazgatási intézmények, minisztériumok képviselőiből, a projektmenedzsment-szakma kiemelkedő személyiségeiből, a Híradástechnikai Tudományos Egyesület (HTE), a Nemzetközi Projektmenedzsment Szövetséget (IPMA) képviselő Fővállalkozók Magyarországi Szövetsége (Fővosz), az Informatikai Vállalkozók Szövetsége (IVSZ), a PMI Hungary, a Projekt Menedzsment Szövetség, a Távközlési és Informatikai Projekt Irányítók Klubja (TIPIK) képviselőiből áll.

A díjat első ízben 2001-ben írták ki. Bár az átadásra a következő év elején kerül sor, a díj a projektmenedzsment természetéből adódóan az elért eredményeket értékeli.

A pályázatban az infokommunikáció fejlődését közvetlenül és/vagy közvetve segítő projektek menedzserei vehetnek részt. A pályázatban bemutatásra kerülő, sikeresen befejezett projektek a legkülönbözőbb iparágak működését, hatékonyságát javító infokommunikációs fejlesztéseket kell megcélozzák, vagy az infokommunikációs iparág fejlődését kell szolgálják. Ezen belül a projektek típusa a legkülönfélébb lehet, például termék-, illetve szolgáltatásfejlesztési, beruházási, rendszerintegrációs, szervezetfejlesztési-üzleti folyamat kialakítási, vállalkozásalapítási, minőségbiztosítási. A bemutatott projekteknek a pályázati kiírás évében vagy azt megelőző esztendőben kellett befejeződniük.

A formai követelményeknek megfelelő pályázatokat az ob tagjai egyenként, szakmai értékeik alapján előminősítik (sorrendbe rakják) a bírálati szempontok - (zárójelben a súlytényezők) a projekt komplexitása, stratégiai jelentősége (15 százalék), a kitűzött célok teljesülésének mértéke (35 százalék), megrendelő, felhasználó véleménye (20 százalék), a pályázó szakmai tapasztalatainak menynyisége és minősége (20 százalék), a pályázat kidolgozottsága (10 százalék) - alapján.

A legjobb három pályázat szerzőjét szóbeli meghallgatásra hívják meg, amelyen a pályázattal kapcsolatos és a pályázó projektmenedzseri felkészültségét érintő kérdéseket vitatják meg.

Ennek eredménye alapján újból sorba állítják a pályázókat, és ezt a sorrendet terjeszti döntésre az szb ülése elé, ahol a tagok titkos szavazással döntenek a legjobb pályázatról, ami egyúttal a pályadíj elnyerését is jelenti. Az év projektmenedzsere díjat a Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórumon adják át. A jövő évi rendezvényt 2005. április 7-én rendezik.