A tananyagok gyorsan igazíthatók a változó munkaerőpiac igényeihez, sőt az oktatás költségei is csökkenthetők - sorolta a tananyagok digitalizálásának előnyeit Maróti Benedek, az Apertus Közalapítvány, a Nemzeti fejlesztési terv (NFT) programiroda-vezetője. Az NFT tananyag-digitalizáláshoz kapcsolódó központi programjának egyik célja, hogy a szakképzés területén lévő 21 szakmacsoportból 17 esetében elkészítse a szakmai előkészítő érettségi tárgyak digitális tananyagát. A közalapítvány a fejlesztésekbe elsősorban azokat a területeket szeretné bevonni, amelyeknél a vizuális élmény nagymértékben hozzá tud járulni az adott szakma, tananyag elsajátításához, ám mindez a hagyományos képzés formájában költségigényes lenne. A jelenleg is futó program keretein belül a jövő évben két kiemelt szakmacsoport, a gépészet, valamint kereskedelem-marketing szakmai elméleti óráinak a tananyagát is feldolgozzák. Maróti Benedek elmondta, a két kiemelt területre kifejlesztett digitális tananyagok oktatását 2006 őszétől több tanárképző felsőoktatási intézményben is bevezetik. Vagyis a fejlesztések eredményei beépíthetővé, felhasználhatóvá válhatnának a képzési intézetek számára is, megalapozva ezzel a digitalizált tananyagok széles körű terjesztését. Könczöl Tamás, a Sulinet Programiroda igazgatója szintén úgy véli, hogy a digitális technika lehetőségeit ismerő pedagógusok képzése és a megfelelő technikai háttér biztosítása fontos feltétele az új, tudás alapú társadalom és gazdaság megteremtésének és a szükséges munkaerő-piaci átrendeződésnek. Bár fejlődik az oktatás infokommunikációs technológiai háttere, a taneszközök legtöbbje, kilencven százaléka még mindig nyomtatott alapú, illetve a hagyományos módszereken alapul. Ezzel szemben a multimédiás adathordozó alapú taneszközök aránya hét százalék, az internet alapúaké pedig három. A tananyagok tematizált, moduláris felépítésével, illetve az elemekre bontott konkrét tartalmakkal minden pedagógus a kitűzött oktatási célhoz, a helyi tanítási-tanulási környezethez specializálva tudja alkalmazni a digitális taneszközöket - hangsúlyozza Könczöl Tamás. (VG)