A szakmai felkészültségen túl egy munkakör betöltésénél nagyon fontos szempont, hogy az alkalmazni kívánt dolgozónak megvan-e az adott poszthoz szükséges személyes tulajdonsága. Ennek felmérése történhet egy alapos interjú során, tudatos, célzott kérdésekkel a követelményrendszert figyelembe véve, sőt segítségünkre lehetnek az interjú eredményének megerősítésében a pszichológiai tesztek is - mondta Kósa Judit, az IP Személyzeti Tanácsadó Kft. vezetője.

Egy vezető beosztású munkakörhöz például kiemelkedő koncentrációs készség, jó helyzetfelismerés, prioritások felállításának készsége és döntéskészség szükséges. Emellett elengedhetetlen, hogy a vezető tudjon bánni az emberekkel, beosztottjaival és legyen meg a célok, feladatok világos, pontos meghatározásának készsége. A főnök meghosszabbított kezeként aposztrofálható vezetői asszisztens esetében a precizitást, a gyorsaságot és a prioritások megállapításának képességét emelhetjük ki. Fontos tulajdonság ennél a munkakörnél a bizalmas ügykezelési készség is. A döntéseket előkészítő munkatársaktól a koncentráció, az érdemi válaszadási, illetve a problémamegoldó készség a leginkább elvárható. Akik többen dolgoznak egy projekt sikerén, nemcsak az a fontos, hogy jó csapatjátékosok legyenek, hanem hogy saját feladataikat önállóan meg tudják oldani. A jól szeparálható, másokhoz nem a napi munka szintjén kapcsolódó feladatkörök esetében lehet az illető zárkózott, kutató alkat is. Kósa Judit hangsúlyozta: nem szabad elfelejtenünk, hogy fejlődőképesek vagyunk. A kulcsszó az önismeret, annak fejlesztése, ezáltal önmagunk értékeinek építése. (VG)