Hazánkban a 12-15 évesek 18 százaléka már hozzászokott a dohányzáshoz. A kortársak és a dohányzó szülők rossz példája nyomán a gyermekeik több mint 90 százaléka cigarettázik rendszeresen. Az egészségnevelést ezen területen már óvodás korban érdemes elkezdeni, az iskoláskorúaknál még talán megállítható a rossz folyamat, megakadályozható a hozzászokás - mondta a VGO-nak Szűcs Erzsébet az ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézetének főorvosa. Az ÁNTSZ az iskolai dohányzás visszaszorítása érdekében ebben az évben rendezte meg először a Füstmentes osztályok versenyét 12-15 éves korosztály részére. A kistérségekből 78 iskola 171 osztálya jelentkezett, 3835 tanuló vállalta, hogy 5 hónapon keresztül nem dohányzik. Az ÁNTSZ egészségnevelési csoportja által kidolgozott feladatokat (tényfeltáró, oknyomozó, kreativitást igénylők) kellett minden hónapban határidőre megoldani, bíráló bizottságok egységes szempontrendszer szerint értékelték azokat. Céljuk az volt, hogy a tanulók a dohányzás egészségkárosító hatásai mellett ismerjék meg a dohányzás családokra rótt költségeit, későbbiekben az egészségügyi rendszerre háruló ráfordításokat. Felhívták a figyelmet a hatályos nemdohányzók védelmében hozott törvény rendelkezéseire, hogy mindennapjaikon ennek szellemében éljenek az iskolában és otthonukban is. A versenyt 98 osztály 2 239 tanulója fejezte be, több helyen 1-1 tanuló fegyelmezetlensége miatt estek ki osztályok. A küzdelem jó példája volt a diákok közötti összetartás szükségességének, egymás segítésének és a lelkes tanárok példamutatásának és irányításának. A verseny fődíját, az Országos Tisztiorvosi Hivatal által felajánlott 200 000 forintot a nagykátai Váci Mihály Általános Iskola 8.c osztálya nyerte.