BUX 39,352.08
+0.24%
BUMIX 3,714.21
-0.90%
CETOP20 1,755.75
+0.47%
OTP 8,158
+0.07%
KPACK 3,100
0.00%
0.00%
0.00%
-2.33%
0.00%
ZWACK 18,700
+0.27%
0.00%
ANY 1,560
-0.95%
RABA 1,075
-2.27%
+1.39%
-1.54%
-0.65%
+1.48%
+1.44%
+2.38%
-4.24%
0.00%
+2.70%
OTT1 149.2
0.00%
-1.36%
MOL 2,902
-1.02%
-2.44%
ALTEO 2,350
-0.84%
-8.11%
-2.37%
EHEP 1,020
+2.00%
0.00%
0.00%
MKB 1,972
0.00%
0.00%
+0.17%
0.00%
0.00%
SunDell 42,000
0.00%
+0.26%
-2.69%
-3.32%
0.00%
-2.23%
-0.83%
GOPD 12,900
0.00%
OXOTH 3,690
0.00%
-0.90%
NAP 1,238
0.00%
0.00%
0.00%
Forrás
RND Solutions
Cégvilág

A válságban is biztos alapokon

A Szekszárd–Paksi cégcsoport közel 30 éves tapasztalattal, saját képzett szakembergárdával és komoly technikai felkészültséggel végez építőipari kivitelezési munkákat a dél-dunántúli régióban, melyek nemcsak hírnevét erősítik, hanem hasznára válnak az ott élő embereknek is.

A Szekszárd-Paksi Kft. a cégcsoport zászlóshajójaként menedzseli a szorosan egymáshoz kapcsolódó cégeket, melyek így erőforrásaik egyesítésével magas színvonalon tudnak megfelelni a piaci igényeknek, nem utolsósorban a megrendelők nagy megelégedésére.

A cég működése két fő tevékenységi kör köré csoportosítható: egyik a vízgazdálkodás, vízépítés, másik a közmű- és mélyépítés. A megrendelői kör a vízügyi igazgatóságok, vízi társulatok, valamint önkormányzatok közül kerül ki. A megvalósult projektek nem pusztán műszaki, építőipari munkák elvégzését jelentik, hanem hosszú távon vitathatatlan értékeket képviselnek.

A vízgazdálkodási tevékenység során több patak, folyó, halastó nyerte vissza eredeti, természetbe illő állapotát, amiért nemcsak a lakosság, hanem az élővilág is hálás. A vízépítő munkákban való helytállásnak köszönhetően az ipari vagy természeti katasztrófa sújtotta területeken a helyreállítást követően újra beindulhatott az élet. A közmű- és mélyépítési projektek élhetőbb hétköznapokat, életminőségbeli javulást hoztak az érintett települések lakosai számára.

Az építőipari szektort több ponton is megtépázta a válság az elmúlt időszakban. Sok kis cég küzd még ma is a fennmaradásért, nem beszélve a körbetartozás csapdájáról, ami komoly gondot jelent, ráadásul sok család megélhetését veszélyezteti. A Szekszárd-Paksi Kft. azon kevés tőkeerős, magyar tulajdonú építőipari középvállalat közé tartozik, amely a sikeres gazdálkodásnak köszönhetően nemcsak hogy átvészelte a válságot, hanem képes volt növekedni, fejlődni és megerősíteni piaci pozícióját.

A vállalat sikerének titka első hallásra egyszerű dolgokból tevődik össze. De ezek az alapvető fontosságú dolgok összeadódva, egymást erősítve végeredményként egy céltudatosan működő, hatékony, fejlődőképes vállalat összképét mutatják. Melyek azok az erősségek, amik nagyban hozzájárultak az üzleti sikerekhez?


Gyors döntéshozás, rugalmasság

A Szekszárd-Paksi Kft. az évek alatt komoly középvállalattá nőtte ki magát, de végig megtartotta rugalmasságra való képességét. A döntéshozatalt nem fenyegeti a multicégekre jellemző szerteágazó hierarchia a cégfelépítésben, így képes gyorsan reagálni a megrendelői igényekre.


Saját szakembergárdával a minőségért

Az alvállalkozók tömeges foglalkoztatása gyakran bonyodalmakat okoz a kivitelezésben. Nem beszélve arról, hogy a vállalt minőségi munkát is nagyban veszélyezteti. A Szekszárd-Paksi Kft.-nél nem kell hasonló esetektől tartani, hiszen saját szakembergárdával rendelkezik, a dolgozók a cég alkalmazásában állnak, így a színvonalra különösen odafigyelve történik a kivitelezés.


Garantált szakértelem

A vállalat munkatársai között nagy számban szerepelnek komoly gyakorlati tapasztalattal rendelkező, magasan képzett műszaki szakemberek, mérnökök, technikusok, akik szaktudásukkal mindennap hozzájárulnak a cég jó hírnevéhez.


Nélkülözhetetlen a saját műszaki háttérbázis

A kivitelezési munkákhoz komoly technikai felszereltség, valamint nagy mennyiségű saját tulajdonú géppark áll rendelkezésre, ami biztosítja a zökkenőmentes munkafolyamatokat és a színvonalas szolgáltatást.


Kuriózum: nem akadály az előfinanszírozás

A vállalatnál a kivitelezés általában pénzügyi nehézségek nélkül történik. A tőkeerős cég erőssége, hogy akár több, nagyobb volumenű projekt előfinanszírozását is képes gond nélkül biztosítani a megrendelő felé.


Az ígéretek megtartása mindenkinek kötelező

Az ígéretek betartását a cégvezetés mindennél komolyabban veszi, és elvárja kollégáitól is az adott szó megtartását. Megrendelői visszajelzések alapján ez üdítő kivételnek számít a szektorban, és általában kellemes csalódásként éri a megbízókat.


Empátia és odafigyelés

A cégvezetők tisztában vannak azzal, hogy egy kivitelezés több, mint csupán a szolgáltatás rutinszerű elvégzése. Hiszen a közmű- vagy mélyépítés során általában életminőség-javítás történik, mely az emberek életét pozitív irányba változtathatja meg. A vízgazdálkodási tevékenység eredményeképp emberi életek kerülnek biztonságba, vagy természeti kincsek megóvása, ökológiai egyensúly megteremtése történik. Így a kivitelezés nemcsak műszaki rátermettséget igényel, hanem empátiát és odafigyelést is.

A Szekszárd-Paksi cégcsoport: öt cég a minőségi munkavégzésért

A cégcsoporthoz tartozó építőipari vállalatok közös együttműködésükkel méltán váltak Tolna megye egyik legnagyobb mélyépítő vállalatává.

Az érintett társvállalatok:

– Szekszárd-Paksi Kft.

– Bau-Team Építőipari Kft.

– Geo-Plusz ’84 Kivitelező és Szolgáltató Kft.

– Geotechnika ’84 Víz- és Csatornaépítő Kft.

– Hidrotran Közműépítő Kft.

Az érintett társvállalatok:

– Szekszárd-Paksi Kft.

– Bau-Team Építőipari Kft.

– Geo-Plusz ’84 Kivitelező és Szolgáltató Kft.

– Geotechnika ’84 Víz- és Csatornaépítő Kft.

– Hidrotran Közműépítő Kft. Névjegy Névjegy: Reisinger Péter

1955-ben született. 1977-ben végzett a Budapesti Műszaki Egyetem Vízgazdálkodási Főiskolai Karának építőmérnöki szakirányán. A 90-es évekig építésvezetőként dolgozott.

A rendszerváltás után saját céget alapított, így ’92-től a Bau-Team Kft. vezetője, 2004-től pedig a Szekszárd-Paksi Kft. ügyvezetője. Az elmúlt 30 év során szerzett szakmai tapasztalata és hozzáértése megkérdőjelezhetetlen. Mindig törekszik a profi minőségre, amit az alkalmazottaitól is megkövetel.

Névjegy: Szűcs József

1956-ban született. 1978-ban végzett a Budapesti Műszaki Egyetem Vízgazdálkodási Főiskolai Karának építőmérnöki szakirányán. A rendszerváltás előtt tervezőként, majd telepvezetőként dolgozott a Tolna Megyei Víz- és Csatornamű Vállalatnál. 1984-től ügyvezetője a Geotechnika ’84 Kft.-nek. A Szekszárd-Paksi Kft. ügyvezetője, felelős műszaki vezetője és projektvezetője 2005-től. 30 éves szakmai gyakorlata és rátermettsége fontos pillére a cégnek, minőség iránti elkötelezettsége meghatározó az ügyfelekkel való kapcsolattartásban. A cég számos kiemelt referenciamunkát végzett el 2011-ben a megrendelői megelégedettségére A sokéves tapasztalat azt mutatja, hogy aki egyszer kapcsolatba kerül a vállalattal, az visszatérő ügyféllé válik.

A Szekszárd-Paksi Kft. több kiemelt fontosságú projektben vett részt az elmúlt évben. Az alábbiakban röviden bemutatunk hat olyan projektet, melynek kapcsán a cég egyértelműen bizonyíthatta rátermettségét és szakértelmét.

A vizes élőhelyek, vízfolyások rehabilitációjánál a legfontosabb feladat, hogy a kivitelezés ne csak szakmai, vízgazdálkodási nézőpontból legyen korrekt, hanem az ökológiai szempontokat is figyelembe vegye. Az önkormányzati beruházásoknál pedig nélkülözhetetlen, hogy a lakosság és az önkormányzat is jól járjon, és a projektek a kifogástalan műszaki megvalósuláson túl a települések lakosainak hasznára is váljanak.

1. a Rinya-patak mederrendezés-rekonstrukciója

A fejlesztés fő célja az árvízvédelem, valamint az árvízi biztonság hosszú távú kialakítása volt, hogy a későbbi karbantartása könnyen elvégezhető legyen. Mindez a természet megóvása mellett úgy, hogy az ökológiai egyensúly ne boruljon föl.

2. a Szekszárdi szennyvízelvezető csatornahálózat fejlesztése

A projekt eredményeként javultak az életkörülmények, továbbá csökkent a környezetszenynyezés.

3. a Duna vízminőségének javítása a Gemenci tájvédelmi körzetben

A projekt támogatói: a Világbank (Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank), a GEF (Globális Környezetvédelmi Alap) és a Vidékfejlesztési Minisztérium. A kivitelezés a Duna vizének Gemenc, Béda-Karapancsa térség élőhelyeire való visszavezetését foglalta magában, elősegítve a terület optimális vízellátását.

4. a Vörösiszap-katasztrófa kárelhárítása

A katasztrófa után a Torna-patak kármentesítésére volt szükség, melynek során a kisvízi és nagyvízi meder kotrására került sor, eltávolítva ezzel a káros vörösiszap-szennyeződést. A hulladék összegyűjtése mellett fontos volt a talajvédő, erózió elleni védőfüvesítés.

5. a Deregélyi-patak belterületi rekonstrukciója

A projekt eredményeként a község teljes lakossága védetté vált a vízkárral szemben, és elkerülhetővé váltak a nagyobb mennyiségű csapadék miatt kialakuló vízelöntések.

6. Kölesd községben szennyvíztisztító telep építése

A projekt az alábbi három részből állt: Kistormás község szennyvízcsatorna-hálózatának kiépítése, Kölesd község szennyvízcsatorna-hálózatának kiépítése, ezenkívül a kölesdi közös szennyvíztisztító telep építése.-->

Értesüljön a gazdasági hírekről első kézből! Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Kapcsolódó cikkek