Először is tisztázzuk, kik lehetnek érintettek. A rövid válasz az, hogy bárki, ugyanakkor az építőiparban és a termelőüzemekben dolgozóknak különösen fontos, hogy tájékozottak legyenek a témában, hiszen ezek a legveszélyesebb területek. Sokféle gép és eszköz, veszélyes anyag vagy akár vegyszer kerül használatba, és a munkakörülmények is gyakran kedvezőtlenek.

Fotó:  Shutterstock.com 

Mi az érintettek felelőssége és kötelessége?

A munkáltató felelősségét képezi a biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása és annak biztosítása, hogy a munkavállaló megismerje a vonatkozó szabályokat. A munkavállalónak be kell tartania a munkavédelmi előírásokat, köteles gondosan használni a munkaeszközöket, valamint a védőfelszereléseket, és jelezni a munkáltatónak, ha ezek sérültek vagy hiányosak.

A munkáltató köteles bejelenteni, kivizsgálni és nyilvántartásba venni minden olyan munkabalesetet, amely esetében a munkavállaló több mint három munkanapon át munkaképtelen volt. Ha elismeri a felelősségét vagy bizonyíthatóan ő a felelős, akkor a kórházi ellátástól a kieső munkabéren át az esetleges sérelemdíjig mindent meg kell térítenie a dolgozónak.

Igen sokféle egyedi körülmény szólhat közbe, általánosságban mégis elmondható, hogy a munkáltató csak akkor mentesül a kártérítési felelősség alól, ha a munkavállaló szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozta a balesetet.

Work,Safety,Concept.,Safety,At,Workplace,,Safety,First,,Hazards,,Protections,
Fotó: 3rdtimeluckystudio/Shutterstock.com 

Hogyan lehet a legjobban kijönni a helyzetből?

Bár a balesetet szenvedett munkavállalónak jogában áll kártérítési igényét bejelenteni, az eljárás nem feltétlenül megy gördülékenyen és sok pénz foroghat kockán. Sok esetben a munkáltató vagy a biztosító vitatja a baleset tényét, a sérülés súlyosságát, a kártérítés összegét vagy a felelősséget, ezért célszerű kárrendezési irodához fordulni.

Önnek sem kell megbékélnie a véget nem érő ügyintézéssel! Ha abba a helyzetbe került, hogy segítségre van szüksége jogai érvényesítéséhez, az Enugyvedem.hu Kárrendezési Szolgáltató Kft. szakértőit érdemes keresnie!