Mit vár el az Európai Unió?

KKV | Nemzeti Fejlesztési Terv

Nehéz helyzetbe kerül az, aki a Nemzeti Fejlesztési Terv készítésével kapcsolatos uniós előírásokat autodidakta módon szeretné megismerni. Ha ugyanis az NFT angol megfelelőjét bepötyögi az EU hatalmas hivatalos honlapjának máskor jól működő keresőprogramjába (www.europa.eu.int/search), kevés és meglehetősen értékelhetetlen találatot fog kapni eredményül.

Ennek oka, hogy a nemzeti fejlesztési tervnek az EU előírásai szerint elvileg nem is nemzeti szinten kellene elkészülnie, hanem régiónként. Legalábbis a strukturális alapok működésének közös előírásait szabályozó tanácsi rendelet (1260/1999/EC) főszabályként azt írja elő, hogy az alulfejlett vagy strukturális nehézségekkel küzdő térségek uniós pénzekből történő támogatására kidolgozott fejlesztési terveket regionális szinten kell kidolgozni. Mivel azonban a tagjelölt országokban nincs elég jól kiépített és az EU-val önállóan is kapcsolatot tartani tudó regionális intézményrendszer, célszerűnek tűnt élni a rendeletben biztosított azon lehetőséggel, amely szerint az uniós pénzekben részesülő valamennyi régió közös fejlesztési tervet adhat be a támogatás alapjául. S mivel hazánkban mind a hét régió alulfejlettnek minősül az EU-besorolás szerint (egy főre jutó GDP-je nem éri el az uniós átlag 75 százalékát), vagyis a strukturális alapok rendelkezésére bocsátott források 69,7 százalékát szétosztó 1. célkitűzés hatálya alá esik, az egész ország területére kiterjedő fejlesztési terv kidolgozása vált lehetővé – némileg egyszerűsítve az uniós pénzekhez való hozzáférést.

Az unió előírja, hogy az ft-t csak az általa érintett partnerekkel való konzultáció után lehet benyújtani elfogadásra az Európai Bizottsághoz. A bizottságnak öt hónap áll rendelkezésére annak megvizsgálására, hogy az ft konzisztens-e a strukturális alapokat szabályozó uniós rendelet céljaival, illetve az EU-s területfejlesztési támogatások megítéléséről szóló döntés meghozata-lára. Ahhoz, hogy e döntés kedvező legyen, az ft-nek tartalmaznia kell: egy helyzetleírást, amely ahol csak lehet, számszerűsítve ismerteti az alulfejlett régiók helyzetét, tekintettel az őket sújtó egyenlőtlenségekre, lemaradásaikra és fejlődési lehetőségeikre; egy stratégiát az unió területfejlesztési céljainak elérésére a támogatásba bevonni kívánt régió(k)ban; a strukturális alapokból származó uniós támogatás tervezett felhasználását, amely egy indikatív átfogó pénzügyi táblázat formáját ölti az ft-ben javasolt minden egyes intézkedési prioritás esetében a felhasználni kívánt uniós pénzekről, a nemzeti társfinanszírozásról és a magántőke esetleges bevonásáról; beszámolót az ft elkészítése során a konzultációba bevont partnerekkel folytatott egyeztetésekről; az egyes strukturális alapokat érintő részleteket, beleértve a felhasználni kívánt összegeket; a tervezett operatív programokat, különös tekintettel azok specifikus céljaira és a tervezett intézkedések főbb típusaira Mivel pedig hazánk egész területe az 1. célkitűzés hatálya alá esik, az nft-nek mindezeken kívül még azt is be kell mutatnia, hogy a tervezett intézkedési prioritások összhangban vannak az érvényben lévő nemzeti foglalkoztatási tervvel.

Több százmillió forint a vallásos könnyűzene támogatására

A magyar keresztény vallásos könnyűzene az elmúlt időszakban felkerült a világtérképre, komoly sikereket ért el – mondta a kultúráért felelős államtitkár.

Sok magyar maradt home office-ban

A diplomás munkavállalók fele, míg a budapestiek 40 százaléka továbbra is otthonról dolgozik.

Négy fő pillére lesz a jövő évi költségvetésnek

Varga Mihály szerint a veszélyhelyzet megszüntetése után járványügyi készültségre állnak át.
Világgazdaság Piactér