Várhatóan márciusban kezdheti meg tényleges működését a törvény szerint már január 1-jével létrejött Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ. Az egységnek helyet adó két épület felújítása és biztonságtechnikai megerősítése még folyik, ezt követően szerelik fel a számítástechnikai központot.
Az SZBEK az előzetes tervek szerint 43 fővel kezdi meg működését, akiket az együttműködő, titkosszolgálati eszközökkel való információgyűjtésre jogosult hatóságok delegálnak. A képviseleti megoszlásról egyelőre nincs döntés. Ezzel kapcsolatban a végső szót várhatóan a tervek szerint január közepéig összeülő miniszteri értekezlet mondja ki. Információink szerint Pintér Sándor belügyminiszter kezdeményezni fogja az együttműködő szerveket felügyelő tárcák vezetői, így rajta kívül a pénzügy-, a honvédelmi és a nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő miniszter megbeszélését. Az értékezleten elsősorban az együttműködés gyakorlati kérdéseiről lesz szó. Felmerült egyebek között, hogy szükség lehet az együttműködő hatóságoknál új belső utasítások kiadására.
Az SZBEK feladata, hogy a szervezett bűnözéssel kapcsolatban különböző adatokkal rendelkező tíz szerv, így többek között a rendőrség, a vámőrség és az öt nemzetbiztonsági szolgálat információit összegyűjtse, értékelje és elemezze, majd az egyes szerveknél esetleg feleslegesnek tűnő adatot oda továbbítsa, ahol arra a legnagyobb szükség van. Információink szerint az előzetes kalkulációk szerint éves szinten tízezres nagyságrendű adat feldolgozására kell alkalmas legyen az SZBEK számítástechnikai rendszere. Az adatokat rejtjelezve, a NATO biztonsági normáinak megfelelően, védett csatornákon kapják, illetve továbbítják a szervekhez.
A központ munkatársai közül egyelőre csak a főigazgató személye ismert. A január 1-jével kinevezett Bácskai János eddig a Nemzetbiztonsági Hivatalnál töltött be vezető beosztást. Helyettesének kinevezése a belügyminiszter hatásköre: az SZBEK második embere szinte bizonyosan a rendőrség állományából kerül ki, egyelőre azonban kérdéses, hogy a korábban a főigazgatói posztra is esélyesnek tartott Mikó István, az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóságának vezetője vállalja-e a feladatot. A kérdésben azonban a tervek szerint a jövő hét elején döntés születik.
A központ munkatársainak kiválasztása információink szerint az esetek többségében pályázat útján zajlik majd. Valamennyiüknek C típusú nemzetbiztonsági ellenőrzésen és az SZBEK informatikai rendszerét megismertető, várhatóan kéthetes tanfolyamon kell túlesnie. Noha az SZBEK munkatársai csak vezényléssel kerülnek a központba, azaz fizetésüket korábbi munkahelyük állja, az új egység költségvetésében megvan a fedezet arra, hogy az ott dolgozók fizetését jelentős összeggel egészítsék ki.