Az adó olyan anyagi – főként pénzbeli – juttatás, amit közvetlen ellenszolgáltatás nélkül a természetes vagy jogi személyek kötelezően, rendszeresen megfizetnek a felettes hatalomnak (államnak, önkormányzatoknak). Mértékét egyoldalúan állapítják meg és kényszer útján behajthatják. Az adóból származó bevételeket az államháztartás a kiadások fedezésére fordítja, terhét az adóalanyok viselik. Az adófizetők egyedi adószámmal rendelkeznek, az adófizetési kötelezettség mértékét az adóalap és az adókulcs szorzata, vagy konkrét adóösszeg adja. Az adó csoportosítható adóalanyok szerint (természetes személyek, jogi személyek), adó tárgya szerint (jövedelem típusú, vagyoni típusú), adó teher viselője szerint (közvetlen és közvetett), adóztatásra jogosultság szerint (központi, helyi, vegyes) és behajtás módja szerint (önadózás, adólevonás, adókivetés, adóbehajtás).