Környezetvédelmi felmérés

Ipar | Vállalatok

A hazai lakosság 61 százaléka tartja a szemetelést erősen környezetkárosítónak, és a szelektív hulladékgyűjtésre a Magyarországon élők csaknem fele mutat hajlandóságot – derül ki a WWF Magyarország felkérésére a Cognative Kft. által elkészített felmérésből. A felmérés szerint a hazai és globális környezet állapotát a lakosság közel egyötöde katasztrofálisnak, további 50 százaléka pedig súlyosan problémásnak tartja, azok aránya pedig szinte elhanyagolható, akik szerint minden rendben van.

A megkérdezettek leginkább a tankhajók elsüllyedését (81 százalék), a vegyi üzemeket (68) és a szemetelést (61) tartják leginkább környezetkárosítónak. A papírfelhasználást, a folyószabályozást, a mező- és erdőgazdálkodási tevékenységet, valamint a vadászatot a megkérdezettek nem vagy számottevően nem tartják környezetkárosítónak.

A felmérés szerint a lakosság érzékenysége a környezetvédelmi témák iránt elsősorban a személyes érintettségtől, másrészt a különböző események médiavisszhangjától függ. Erre jellemző: az atomenergiát februárban még csupán a megkérdezettek 31 százaléka, míg júniusban, a paksi üzemzavarokkal egy időben, 47 százalék sorolta a környezetkárosító tevékenységek közé. A készítők szerint az is igazolható, hogy a környezetkárosító hatás és a lakosság cselekvési hajlandósága erőteljes összefüggést mutat. Így a szelektív hulladékgyűjtésre a megkérdezettek 47 százaléka lenne hajlandó, míg a környezetbarát csomagolású termékek használatát 41, a környezetbarát tisztító- és mosószerek használatát 37 százalék preferálná. Az újrafeldolgozott papír használatára vagy a papírfelhasználás csökkentésére a megkérdezettek egyötöde mutatott határozott hajlandóságot.

A lakosság csaknem háromnegyede a környezetszennyező vállalatokat nevezte meg mint akinek tennie kellene a környezet állapotának megóvása és javítása érdekében, s a megkérdezettek egynegyede nevezte meg őket mint elsődleges felelőst a zöldproblémákért. A felmérésben szereplők több mint kétharmada az egyes embereket is megjelöli, mint akiknek többet kellene tenni a környezetvédelem érdekében, míg a mindenkori kormányzatot és a környezetvédelmi szerveket 61, illetve 62 százalék nevezte meg ennek kapcsán.

A közelmúltban a Gfk Piackutató Intézet kifejezetten a szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozólag is elkészített egy felmérést. A megkérdezettek 60 százaléka venne részt a szelektív hulladékgyűjtésben. Hat százalék nagyon fontosnak tartja az ügyet, és saját háztartásában már meg is valósította a szelektív gyűjtést, emellett további 17 százalék is fontosnak tartja az ügyet. Ezzel szemben 17 százalék elutasító véleményének adott hangot. A készítők egy konkrét kérdést is feltettek, miszerint a palackos üdítők vásárlásánál milyen szerepet játszik az üveg visszaválthatósága. Legtöbben – 37 százalék – kifejezetten a nem visszaválthatós termékeket keresik, további 28 százalék nem figyel erre a kérdésre, s mindössze 25 százalék ügyel arra, hogy betétes palackot vegyen. Az egyutas palackokat a vásárlók 81 százaléka otthon kidobja, s az elhasznált termékeket a megkérdezetteknek mindössze 12 százaléka juttatja el rendszeresen az erre kijelölt gyűjtőkbe.

Nem nagyon akarnak költekezni a csapatok

A klubok összesen 5,63 milliárd dollárt költöttek tavaly, szemben a 2019-es 7,35 milliárd dollárral.

A csapatok is támogatják a versenyzői fizetések korlátozását

Továbbra is fennáll a lehetőség, hogy 2023-tól a költségvetési sapka mellett a versenyzőknek adható fizetést is maximalizálják.

Haladnak tovább a megkezdett úton

A kormányzó német CDU egyértelművé tette Armin Laschet elnökké választásával, hogy nem akar jelentősen eltérni attól a politikától, amelyet Angela Merkel kancellár tizenhat éven keresztül képviselt.

Tízmilliókat veszíthet a kosaras az egészségügyi szabályok megsértéséért

Az NBA 14,8 millió forintos bírságot szabott ki Kyrie Irvingre az egészségügyi és biztonsági protokoll megsértése miatt.
Világgazdaság Piactér