A hatályos közösségi számviteli direktívák mintegy hárommillió cég esetében írják elő az éves és konszolidált beszámolók szakember által történő auditálását, és rögzítik az átvilágítást végző személyekkel szembeni minimális követelményeket. Az auditálási folyamat számos elemét azonban nem szabályozzák uniós szinten, aminek következtében a tagországok egymástól sok tekintetben eltérő rendszereket alkalmaznak, és nem egyformán ellenőrzik a könyvvizsgálókat. Ez a helyzet megnehezíti a befektetők számára a különböző államokban auditált beszámolók összevetését -- magyarázza az ajánlás szükségességét a bizottság közleménye.
Az ajánlás ennek fényében minimális szabályokat állapít meg az auditálást végzőkkel szembeni minőségi követelményekről és azok ellenőrzéséről. A nem kötelező erejű brüsszeli javaslatok teljesítéséhez szinte minden tagállamnak módosítania kellene számviteli előírásait, hiszen egyes uniós országokban nem is léteznek a könyvvizsgálókat ellenőrizni hivatott minőségbiztosítási rendszerek -- mutat rá a Financial Times. Az EU végrehajtó testülete azt ígéri, hogy három év múlva felülvizsgálja az e téren elért haladást, és eldönti, szükség van-e kötelező erejű szabályok életbe léptetésére.