Két fő kockázati tényező azonosítható a jelenlegi helyzetben. A szigorító monetáris poltikát eddig ellensúlyozta a gyenge euró, ami azonban felboríthatja a növekedés harmóniáját, a kivitel bővülésétől elmaradhat a belső kereslet erősödése. Ez ellen hathat ugyan a legtöbb tagország által elhatározott adócsökkentés a potenciális kibocsátási szint emelésével, ám az adómérséklésekkel párhuzamosan sem a jóléti juttatások lefaragásáról, sem a kiadások csökkentéséről nem döntöttek a kormányzatok, ami felkeltheti a gyanút, hogy csupán átmeneti intézkedésről van szó. Bár a konjunktúra a nyár folyamán feltehetően túlhaladt tetőpontján, az adócsökkentések még most is prociklikusnak számítanak, azaz a kereslet növelésével ráerősítenek az amúgy is jelentős növekedésre.
Az új gazdaság termelékenységet növelő erői már Európában is hatnak, különösen néhány kis gazdaságban. A következő két év 3 százalék körülire becsült növekedésében egyre nagyobb szerepet kap az információs és kommunikációs technológia, igaz, az Egyesült Államokkal szembeni lemaradás a szerzők számítása szerint mintegy öt év.
A bizottság fontosnak tartja a környezet állapotának fenntarthatóságát is biztosító fejlődést. A szennyezéskibocsátás ellenőrzési költségeinek emelkedésével egyre nagyobb szerepet kaphatnak a nem adminisztratív eszközök, így a szennyezési jogok piaca, illetve költségvetési ösztönzők.
A makrogazdasági kilátások elemzése kapcsán a múltba tekintésre is megragadja az alkalmat a jelentés az Európai Unión belüli konvergenciát vizsgálva. A bizottság megállapítja: noha az az államok szintjén kimutatható -- bár Írország és Portugália esetében jóval inkább, mint a spanyol--görög duónál --, az egyes álamokon belüli régiók közötti különbségek még inkább növekedtek. Eszerint megfigyelhető egyfajta átváltás a magas bővülési ütem, illetve a regionális különbségek mérséklődése között a felzárkózás korai szakaszában, amikor néhány növekedési gócpont húzza magával az egész gazdaságot, ami fontos tanulsággal szolgálhat a közép- és kelet-európai tagjelöltek, különösen Magyarország számára.