Tavaly a családi adókedvezményt több mint 1,077 millió család vette igénybe, átlagosan 31 ezer forint összegben -- válaszolta a Világgazdaság kérdésére Vámosi Nagy Szabolcs, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökhelyettese tegnapi tájékoztatóján. Emiatt 33,3 milliárd forint személyi jövedelemadó megfizetése alól mentesültek a családok. Az adatokból az derül ki, hogy a gyermekes családok egynegyede egyáltalán nem tudott élni az adókedvezménnyel. Leginkább az egygyermekes családok tudták igénybe venni a kedvezményt maradéktalanul, 83,8 százalékuk élt azzal. A kétgyermekes családok közül 82,9 százalék használta fel az adórendszer nyújtotta előnyöket teljesen. Ugyanakkor a három- és többgyermekesek mindössze 60 százaléka tudta maradéktalanul, 12,4 százaléka pedig csak részben felhasználni az adórendszer nyújtotta kedvezményt.
Az összevonás alá eső jövedelem több mint 3,2 ezer milliárd forint volt 1999-ben, ez alapján egy fő átlagosan 769 ezer forint jövedelmet vallott be -- mondta az elnökhelyettes. Az egy adózóra jutó átlagos adóbefizetés 154 ezer forintot tett ki. A 4,2 millió adózó közül 414 ezren egyáltalán nem fizettek adót, noha volt bevallott jövedelmük.
Tavaly az adóterhelés összességében 0,2 ponttal növekedett -- derül ki az adatokból. A tehernövekedés a két alsó jövedelmi sávot érintette, míg a többiben csökkent az adóterhelés. A kedvezőtlen hatás közel egymillió adózót -- összesen 987 ezer főt -- érintett, számuk az összes adófizetésre kötelezett több mint egynegyedét teszi ki. A tehercsökkenés legnagyobb mértékben az átlagjövedelmeknél következett be, azaz évi 700 ezer--1,1 millió forintos éves jövedelmeknél. A kedvező hatás mintegy 800 ezer főt érintett. Összességében az adófizetésre kötelezettek háromnegyedénél csökkent az adóteher.
Tavaly feleannyi volt az adójóváírás, mint egy évvel korábban, a kedvezmény összesen 75 milliárd forintot tett ki. Növekedett viszont a magánpénztári tagdíjak utáni kedvezmény összege az egy évvel korábbihoz képest, összesen 48 milliárd forintot igényeltek vissza az adózók e címen. Az önkéntes nyugdíjpénztári befizetések után járó kedvezmény is gyarapodott az 1998-as szinthez képest, e miatt 25 milliárd forint kedvezményt érvényesítettek az adózók.