Az EP-helyek szétosztása fontos szerepet játszott az egész nizzai megállapodás tető alá hozásában. Portugália -- akárcsak Belgium -- a csúcs utolsó óráiban azért kapott két hellyel többet a strasbourgi testületben, hogy az unió ezzel "kárpótolja" a miniszteri tanácsban őket saját maguk értékelése szerint ért "sérelemért". Rajtuk kívül Görögország is 22 képviselőt küldhet az EP-be.
Ennek az alkunak lett a vesztese Magyarország, ám az a tény, hogy hazánk 22 helyett 20 euróhonatyával lesz kénytelen megelégedni, szakértők szerint nem jelenti a magyar érdekek drámai sérülését. A tanácsi szavazatok elosztásában az utolsó napokban bekövetkezett -- magyar szempontból kedvező -- változások elemzők szerint fontosabbak annál a negatív fordulatnál, ami az EP-helyek körül történt.
Szakértők arra emlékeztetnek, hogy a miniszteri tanács szerepe fontosabb (és belátható időn belül az is marad) az EP funkciójánál az uniós döntéshozatali rendszerben. A fejleményeket tehát úgy is lehet értékelni, hogy Magyarország számára -- noha természetesen nem volt jelen a nizzai osztozkodásnál -- a tanácsi "győzelem" ára az EP-ben elkönyvelt "vereség" volt.