Az Európai Uniónak küldött kiegészítő információk mellékleteként az országban működő -- az EU-direktívák hatálya alá tartozó -- szennyező anyagokat kibocsátó intézmények vizsgálatáról is beszámolót készített a Környezetvédelmi Minisztérium (KöM).
A hulladékégetőkre a magyar, valamint az uniós régi és új szabályozás is vonatkozik. A környezetvédelmi tárca ennek megfelelően 52 céget vizsgált meg, melyek közül 11 nem felelt meg a hatályos magyar előírásoknak. Jelentős beruházásokra van szükség az EU-irányelvek teljesítéséhez, ahhoz, hogy a vízbe, illetve a levegőbe kibocsátott szennyező anyagok ne lépjék át a megszabott határértékeket, s a mérési módszerek és az üzemeltetési paraméterek is megfeleljenek az előírásoknak -- nyilatkozta a Világgazdaságnak Rakics Róbert, a KöM főosztályvezetője. A szakértői becslések szerint a fejlesztések költségei meghaladják a hétmilliárd forintot. Az uniós direktívát az idén szeptember végén vesszük át, a végrehajtás határideje pedig 2005 vége. Ezt követően azonban be kell tiltani a tevékenységet, ha a cég nem felel meg az előírásoknak.
Az illékony szerves vegyületeket kibocsátó vállalatokra vonatkozó szabályok (VOC) alapján 340 létesítményt vizsgált meg a KöM. Köztük a gyógyszer-, a cipő-, a növényi olajgyártást, a gumifeldolgozást és a száraz vegytisztítást vették górcső alá ebből a szempontból. A cégek közül 84 már most is megfelel a követelményeknek, 70 a vállalt 2006-os határidőre éri el a megfelelő szintet, a többi pedig 2007-ben. Az ehhez szükséges beruházások -- a mai számítások szerint -- meghaladják a hatmilliárd forintot. (Hozzá kell tenni, az EU tagországai számára ez év április 1-jétől írják elő, hogy a tavaly megjelent direktívát beépítsék jogrendszerükbe. Ezt Magyarország is teljesíti ebben a fél évben.)
A környezetre jelentős hatást gyakorló integrált szennyezésmegelőzési és -csökkentési irányelvet (IPPC) 1996-ban tette közzé az EU, s három év felkészülési időt adott tagállamainak. E szerint az 1999. október 31. után létesített üzemeknek teljes mértékben meg kell felelniük a direktíva minden előírásának. Közel 300 céget vizsgált meg a tárca, s megállapítása szerint 31 esett a direktíva hatálya alá, s mind megfelel minden előírásnak.
Nálunk várhatóan az idén ősszel lép hatályba az IPPC-engedélyezés. A kormány a közelmúltban fogadta el az ehhez szükséges jogszabályi változtatásokról szóló előterjesztést. A módosító javaslatot a tervek szerint májusban tárgyalja a parlament. A környezetvédelmi törvényt kell módosítani és kormányrendeletet alkotni.
A környezetvédelem teljes körű felértékelésének nevezte az IPPC átvételét Turi-Kovács Béla környezetvédelmi miniszter. Egy-egy üzem létesítését ugyanis a környezetvédelmi hatóságnál kell majd kezdeni, és a végső szót is az mondja majd ki -- hangsúlyozta. Sőt, működés közben nemcsak a kibocsátott szennyezést, hanem az alkalmazott technológiát is jogában áll vizsgálni. S hogy a magyar hatóságok felkészültek-e erre? Lapunk kérdésére azt válaszolta: folyik az intézményrendszer megerősítése. Az idén ötven fővel növelték a területi szervek létszámát, és jövőre ugyancsak ötvenfős bővítést terveznek. Csak a környezetvédelemben jártas, legalább angolul is beszélő szakemberek jöhetnek szóba -- tette hozzá a miniszter.
Többek között az energia-, a vegyipar, a fémek előállítása és feldolgozása, valamint a hulladékkezelés tartoznak az IPPC hatálya alá. A csatlakozáskor minden -- 1999. október 30. után létesített -- cégnek lesz majd IPPC-engedélye -- mondta Rakics Róbert. Az 1999. október 31. előtt létesített több mint ezer vállalkozásnak 2007. október 31-éig kell megfelelniük az előírásoknak. Az EU most nem kérte ezek vizsgálatát, a tárca azonban már megkezdte felmérésüket.
A veszélyes anyagok felszíni vizekbe bocsátása kategóriában az EU bizonyos technológiákra és anyagokra (nehézfémek, higany, kadmium és klórozott szénhidrogének) dolgozott ki szabályozást és adott meg határértékeket. A KöM a szóba jöhető 97 üzemben végzett vizsgálatot, s azt állapította meg, hogy 11 cég tartozik az EU-direktíva hatálya alá, s mind a 11 megfelel annak. Kettőnél a mérési kritériumok terén tapasztaltak némi hiányosságot, ám ezek még az idén behozzák a lemaradást.