Meg vagyok győződve, hogy a munkaerő szabad áramlásának korlátozása a bővítés kulcskérdése -- szögezte le berlini beszédében Verheugen. Szerinte nem lehet "kielégítő mértékű" támogatást elérni a tagállamokban az új tagok felvétele érdekében anélkül, hogy ebben a kérdében olyan megoldás szülessen, ami "valóban meggyőzi az embereket".
Verheugen ezzel elemzők szerint még tovább fokozta a tagjelöltekre nehezedő nyomást: fogadják el az Európai Bizottság által április 18-án (javaslat formájában) előterjesztendő, s minden bizonnyal a tagállamok által is elfogadandó kérést a munkaerő-áramlás korlátozására. "Azzal számolok, hogy (a tizenötök) támogatni fogják javaslatomat: elsőként mindenkire kiterjedő átmeneti korlátozás (...), s ennek lejárta után további, rövidebb ideig tartó újabb korlátozással meghosszabbítható azoknak a tagállamoknak az esetében, amelyek még mindig látnak kockázatokat munkaerőpiacuk szemszögéből" -- mondta a biztos.
A földvásárlás ügyében a jelöltek egy része (köztük hazánk) által kért derogációt illetően Verheugen úgy fogalmazott, hogy annak problémája ugyanazt a problémakört tükrözi, mint a munkaerő-áramlás ügye: léteznek ugyan reális kockázatok is, de eltúlzott, irracionális félelmek is szerepet játszanak a jelöltek által hangoztatott átmeneti kérelmek megfogalmazásában. (Mint ismert, Magyarország tíz évre kiterjedő tilalmat szeretne fenntartani a csatlakozás után az uniós polgárok termőföldvásárlására, illetve ötéves moratóriumot a nem állandó lakhelyül szolgáló ingatlanok vételére.)
Verheugen elismerte, hogy az unió és a jelöltek árszínvonalában még hosszú ideig fennálló különbségek egyes jelölt államokban veszélyt jelenthetnek az ingatlanpiacra. "A mező- és erdőgazdasági területekre, valamint nem állandó lakóhelyül szolgáló ingatlanokra szolgáló védelmi intézkedésekkel szemben nincs kifogásom" -- mondta a biztos, aki szerint a nem állandó lakóhelyekre kért ötéves korlátozás minden bizonnyal "mérsékeltnek" tekinthető, a mező- és erdőgazdasági területekre (Lengyelország által -- a szerk.) kért 18 éves átmenet viszont túl hosszú.
A probléma más területen jelentkezik Verheugen szerint. "Ha az ipari befektetésekre is csak átmeneti időszak után teremtik meg az ingatlanszerzés lehetőségét, abban a befektetések egyik lehetséges akadályát látom" -- figyelmeztetett a biztos, utalva a jelöltek tőkehiányára. "Egyébként nem gondolom, hogy az ipari ingatlanokért olyan roham indulna meg, ami túl szűkké vagy túl drágává tenné a hazai beruházók számára a szóba jöhető telkeket. Inkább attól félek, hogy a tolongás megáll a határon" -- mondta Verheugen.