A Bush-kormányzat és a republikánusok által szorgalmazott -- és részint végrehajtás alatt álló -- nagy összegű adócsökkentések helyett a költségvetés és néhány nagy, állami újraelosztó rendszer likviditási pozícióinak megőrzését vagy javítását javasolja az IMF. Az alap szerint például meg kellene őrizni az USA-ban az alapnyugdíj forrásául szolgáló társadalombiztosítás többletét, és a szabaddá tehető forrásokat inkább az ellátási rendszerbe kellene visszaforgatni.
A júniusban jóváhagyott adócsökkentések ellen szól az is, hogy azok összege várhatóan meg fogja haladni az elnök által előirányzott 1350 miliárd dollárt -- teszi hozzá az IMF. Mindez a Financial Times szerint akkor is muníciót adhat az adócsökkentéseket sokalló demokratáknak, ha az IMF jelentései általában csekélyebb nyomást gyakorolnak az Egyesült Államok döntéshozóira, mint kisebb országok vezetőire. A szervezet szakértői egyébként a Washington által jósoltnál csekélyebb államháztartási többletet valószínűsítenek a következő évekre.
Az adócsökkentési program túlméretezettsége mellett a fizetési mérleg hatalmas deficitje és a dollár gyors gyengülése jelentheti a legnagyobb veszélyt az amerikai gazdaságra -- hangoztatja a jelentés. Hosszabb távon a szakértők szerint nem tűnik fenntarthatónak a külső deficit, különösképpen nem, ha számottevően vagy tartósan lassul a termelékenység növekedésének -- az utóbbi évekre jellemző, viszonylag gyors -- üteme. A következő hónapok gazdasági folyamatainak alakulásában az elemzés éppen a termelékenység alakulásának tulajdonít meghatározó szerepet, főként a csúcstechnikai ágazatokban.