A hitelező érdekeire tekintettel -- a jogszabály-előkészítői szándékok szerint -- figyelembe veszik majd a lekötési időket a takarékbetétekre vonatkozó végrehajtás során. Ha tehát a végrehajtást kérőnek az azonnali kifizetésnél fontosabb, hogy a lekötési idő -- harminc, hatvan, százhúsz nap, vagy akár egy év -- kivárásával követelésének nagyobb hányadát fedező összeghez jusson, úgy erre megkaphatja a lehetőséget -- nyilatkozta a Világgazdaságnak Juhász Edit, az igazságügyi tárca főosztályvezető-helyettese. A tervek szerint egyébként -- mint azt a készülő kormányrendeletről elmondta -- a hitelintézetek az adós betétes azonosítását követő rövid határidőn belül kifizetik a pénzt a végrehajtónak.
Ismeretes: a megújult, szeptember 1-jétől hatályos végrehajtási törvény általános jelleggel kimondja, hogy a -- ma még széles körű sérthetetlenséget élvező -- pénzintézeti takarékbetétek, a bankszámlákhoz hasonlóan, bármilyen tartozás kiegyenlítésére, korlátozás nélkül feltörhetők. Ezáltal a jogszabály a jelenleginél szélesebb biztosítékot nyújt a végrehajtandó követelés kielégítésére. Egyúttal igyekszik megakadályozni, hogy az adósok betétgyűjtéssel vonják el a tartozás fedezetét. A banknál kezelt teljes pénzösszeg -- az öregségi nyugdíjminimumra és az ügyleti biztosítékként lekötött betétre vonatkozó kivételektől eltekintve -- végrehajtás alá eshet.
A bankszámlák esetében -- a törvény előírásainak megfelelően -- inkasszót lehet benyújtani, amelyre azonban nincs mód az okirat bemutatásához kötött megtakarítási formáknál. Ezért a takarékbetétekre vonatkozó végrehajtás részleteit -- a törvény felhatalmazása alapján -- kormányrendelet szabályozza majd. Megszabja, hogy a különböző betéteket hogyan kell készpénzre váltani. Előírja, hogy a végrehajtó hol kezdeményezze az eljárást. A pénzintézetnek a végrehajtói megkeresés után a fiókokat értesítenie kell, hogy az adott betétösszegre ne teljesítsenek kifizetést. Ez igen szűkre szabott -- napokban, órákban mért -- határidő lehet, amit a bankokkal konzultálva alakítanak ki a jogszabály-előkészítők.
Juhász Edit elmondta: a szabályozásban gond a betétek sokszínűsége, illetve azok vegyes, pénzintézetenként -- nemegyszer bankon belül is -- eltérő nyilvántartása. Ez a gyakorlatban is problémát okozhat. A betétes azonosítása ugyanis olyan adatok alapján történik, amelyeket az illetékes bank kért a takarékkönyv nyitásakor annak gazdájáról.
A rendelettervezet -- amelynek kimunkálása során rendszeresen egyeztetnek a bankok és a végrehajtók képviselőivel -- szeptember elején kerülhet a kormány elé.