Lengyelország 2003-ig megvalósítja azt a programot, amely a jegybanknak a majdani EU-csatlakozásból fakadó kötelezettségeire való felkészülést célozza - jelentette be a napokban Leszek Balcerowicz, a varsói központi bank elnöke. A PHARE-keretből finanszírozott program szakmai partnere uniós részről a francia és az olasz jegybank. A tagjelölt országok jegybankjainak a központi bankok európai rendszerébe (kber) való zökkenőmentes beilleszkedésére a felkészülést az Európai Központi Bank (ECB) irányítja. Ennek keretében az uniós jegybank rendszeres vezetői és szakmai szintű találkozókat, szemináriumokat szervez, amelyeken ismerteti a követelményeket és iránymutatást ad a további teendőkre.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a felkészülés során - a lengyelekkel ellentétben - nem kötött twinning megállapodást egyik uniós jegybankkal sem. Ennek oka az intézmény sajtóosztálya szerint az, hogy a PHARE-segélyek felhasználása - tekintettel az MNB és a bankrendszer relatív fejlettségére, továbbá az európai jegybankokkal folytatott széles körű bilaterális együttműködésre - célszerűbb és hatékonyabb a gazdaság más területein.

A jegybanki twinning budapesti megítélés szerint ugyan hasznosítható lehet azokon a viszonylag nagyobb fejlesztést igénylő szakterületeken, ahol az adott tagjelölt ország jegybankja specifikusan igényli, de semmiképpen sem helyettesítheti a kber-be való integrálódás ECB által meghatározott menetét, tennivalóit. Ezen a téren ugyanakkor igen aktív a magyar monetáris intézmény: régóta törekszik a központi pénzintézet tevékenységének, követelményeinek megismerésére, rendszeres munkakapcsolat kiépítésére, a különböző szakértői bizottságok munkájába való bekapcsolódásra az e célra létrehozott osztály és az illetékes szakfőosztályok révén, valamint az ECB által rendszeresen rendezett jegybankelnöki találkozókon.

Munkatársunktól