Franciaország látványosan fejleszti víziút-hálózatát a Párizstól északra fekvő térségben, amivel a fővárost övező ipari körzeteket tudja bekapcsolni az európai víziközlekedési hálózatokba, Belgium és Hollandia közbeiktatásával a Rajnáig. Mint a Frankfurter Allgemeine Zeitung írja, a kiépítendő csatornákon 4400 tonnás kapacitású, maximum 185 méter hoszszúságú belvízi hajók is közlekedhetnek. Ezeken a tervek szerint főleg mezőgazdasági terményeket és építőanyagokat szállítanának, amivel jelentősen tehermentesíteni lehetne a francia főváros környékén lévő út- és vasúthálózat túlterheltségét.

A beruházás 2,6 milliárd euróba fog kerülni, a megvalósításával pedig öt év alatt 8000 munkahelyet kell betölteni. A munkák befejezése utáni 10 évben kétszeresére, 13 milliárd tonnakilométerre emelik a belvízi szállítási kapacitást. A vízi út elér majd egy a belga-francia határ mentén futó csatornát, ezáltal beköti a csatornahálózatba Picardiát és Pas-de-Calais környékét. A bővítések és az új nyomvonalak kijelölése kapcsán élénk versengés folyik a szóba jöhető térségek között, a vitában emellett számos környezetvédelmi követelményre is tekintettel kell lenni. A Párizstól északra fekvő Compiegne környékén egy többmódú logisztikai központot hoznak létre, ahol a vízi úthoz vasúti-közúti kapcsolatokat építenek ki. Jelenleg a tervezési munkák folynak, a déli kapcsolódási pontoknál azonban már bővítenek egyes szakaszokat, illetve magasítanak egyes hidakat. A Rajna elérése után Budapestről vízi úton is lehet majd Párizsba szállítani. (VG)