Az Európai Bizottság javaslatot tett a 2004 és 2006 közötti időszak pénzügyi perspektívájának kiigazítására a bővítés fényében. Michaele Schreyer költségvetési biztos szerint a tervezet - amelyet a tanácsnak és a parlamentnek is jóvá kell majd hagynia - "a régi és az új tagállamok várakozásainak egyaránt megfelel". A javaslat a koppenhágai bővítési csúcson megszületett döntéseket tükrözi, és az 1999-es berlini - még csak hat új taggal számoló - pénzügyi előirányzatban meghatározott kereteket sem lépi túl. Elfogadása esetén az elkövetkező három év uniós költségvetését a bizottsági tervezet alapján kell majd elkészíteni - írja a Rapid.

A 25 tagállamból álló EU költségvetése már nem tesz különbséget régi és új tagok között. A bizottság az unió bruttó nemzeti termékének (GNP) 1,12 százalékát kitevő, vagyis 115 milliárd eurós kötelezettségvállalásra, illetve 111 milliárd eurós (1,08 százalék) kifizetésre tett javaslatot 2004-re. A tervezett kifizetés összege így megfelel a Berlinben előirányzott plafonnak, a kötelezettségvállalásé pedig még némileg alatta is marad annak.

A bővítéssel kapcsolatos pótlólagos kiadások a mezőgazdaság, a strukturális alapok, a belső politikák és a közigazgatás területén jelentkeznek majd; az ezekre vonatkozó keretszámokat a bizottság a koppenhágai döntéseknek megfelelően emelné. A tervezet a mezőgazdaság és a strukturális alapok esetében fokozatos emelésről rendelkezik. A belső politikákkal kapcsolatos programokat teljes mértékben kiterjesztené az új tagállamokra. Ez a fejezet új, különleges forrásokat is elkülönít majd, többek között a külső határok jobb ellenőrzésének elősegítésére, a nukleáris biztonság erősítésére, valamint az adminisztratív és intézményi struktúrák kiépítésére.

Románia és Bulgária előcsatlakozási támogatása a tervek szerint 2004 és 2006 között akár évi 40 százalékkal is nőhetne. 2004-ben a két ország összesen 1,2, 2006-ban pedig 1,4 milliárd euróhoz juthatna hozzá. 2004-től Törökországot is az előcsatlakozási alapokból támogatnák; az Ankarának nyújtott segélyek 2006-ra megduplázódhatnak. Ciprus támogatásának további emelése attól függ, hogy sikerül-e politikai megoldást találni a sziget újraegyesítésére.

Annak biztosítására, hogy az új tagállamok a belépés után is nettó haszonélvezők maradnak, a bizottság az átmeneti kompenzációs kifizetések számára új fejezet beiktatását javasolja. A kifizetések összege a 2004-es 1,4-ről egymilliárd euróra csökkenne 2006-ban.