Az Európai Unió célja "egy békés társadalom, a tolerancia, az igazság és a szolidaritás gyakorlása által" - olvasható az európai konvent alkotmánytervezetében. A Valéry Giscard d'Estaing vezette testület a majdani alaptörvény első 16 cikkelyének megfogalmazásával végzett.

A tervezet az unió alapvető értékei között az emberi méltóság és jogok tiszteletben tartását, a szabadságot, a demokráciát és a törvény uralmát sorolja fel. Az EU kizárólagos kompetenciája a vámunió, a közös kereskedelempolitika, az eurózónában a monetáris politika, valamint a tengeri erőforrások megőrzése területén érvényesülne. A kül- és a biztonságpolitika továbbra is a tagállamok hatáskörébe tartozna - írja az EUobserver.

A tervezet szűkítené a jelenlegi "rugalmassági klauzulát", amelynek értelmében az unió kezdeményezéseket eszközölhet azokon a területeken, amelyekről az EU szerződése nem rendelkezik. A jövőben ilyen kezdeményezéseket csak az Európai Parlament bevonásával lehetne majd tenni, és a vonatkozó cikkely hitet tesz a szubszidiaritás elve mellett is: ennek értelmében az unió nem cselekedhet, ha a nemzeti szintű fellépés hatékonyabb.

A szöveg rendelkezik az unós állampolgárságról, és kijelen-ti, hogy az EU önálló jogi személy.

A javoslatokat azonnal éles kritika fogadta. Peter Hain, a brit kormány konventbeli képviselője szerint a testület munkacsoportjainak megállapításai nem tükröződnek a tervezet szövegében. A konvent tagjainak egy hét áll a rendelkezé-sére észrevételeik megtételé-re, majd igény esetén kis munkacsoportok alakulhatnak. Vitára a következő, hónap végi plenáris ülésen kerülhet sor. Az elnökség ekkor újabb cikkelyek tervezetével is elő-áll majd.