Január 8., 29.

Munkanélküliség (november, december)

Januárban kétszer is megjelennek a munkapiaci adatok, és így "záródik" a 2003-as esztendő. Az év második felében a munkanélküliség folyamatos csökkenése volt megfigyelhető. Amenynyiben ez folytatódik, a rendszerváltás utáni történelmi minimumra süllyedhet a mutató, igazolva, hogy a konjunktúra gyorsan kihat az állástalanok számára is. További pozitívum lehet, ha kitartana az aktivitási ráta lassú emelkedése is, hiszen hazánk ebből a szempontból Európa egyik legkedvezőtlenebb helyzetben lévő országa.

Január 9., 16.

Ipari termelés (november, előzetes és részletes)

Az immár fél éve tartó töretlen ipari termelésnövekedés akár folytatódhatott is novemberben, hiszen a rendelésállományok folyamatos bővülése arra utal, hogy exportorientált szektorunk rá tudott "kapaszkodni" a nyugat-európai konjunktúrára. Az első tíz hónapban a gyenge évkezdet ellenére is már 5,3 százalékos növekedést jegyez a Központi Statisztikai Hivatal, és mivel a bázishatás is kedvező, 2003 egészére még feljebb kúszhat a mutató.

Január 12.

Külkereskedelmi termékforgalom (november)

Októberben hosszú idő után először összezárult az export-import olló, ami felcsillant némi reményt, hogy megáll a külső egyensúly látványos romlása. Az ipari export magára találása, illetve az importdinamika némi mérséklődése ellenére a hiány így is kiugróan magas, és az ideges pénzpiaci helyzetben biztosan nyugtatóan hatna, ha az egyensúlyjavulás belátható közelségbe kerülne.

Január 16.

Fogyasztói árak (december)

Nem kis meglepetést okozott a novemberi inflációs adat, amely fél százalékponttal haladta meg a várakozásokat. Mivel a meglepetésszerű drágulás sok termékre terjedt ki, a decemberi szám meglehetősen bizonytalan. Az áremelkedés egy része tartós folyamat is lehet, más esetben viszont nem kizárt, hogy ideiglenes megugrásról van szó. Éppen ezért a tavalyi év utolsó hónapjában folytatódhatott a magasabb ütemű drágulás, másrészt viszont akár korrekció is bekövetkezhetett, főként a nagy szezonális ingadozású termékek (élelmiszerek egy része, illetve ruházati cikkek) körében.Január 20.

Létszám és kereset (november)

Bár a szakértők inkább már a január-februári kereseti adatokat várják, melyek már a 2004-es folyamatok szempontjából lesznek meghatározók, nem lényegtelenek a múlt év végi számok sem. Mivel a 2002. szeptemberi illetményemelés hatása már kiesett az indexből, így a rövid távú bérfolyamatokat jobban kifejező mutatókkal találkozhatunk. Az elmúlt hónapokban öszszességében megfigyelhető volt a béralkalmazkodás a versenyszektorban, ami biztató lehet a gazdaság konszolidálódásának szempontjából.