A munkáltatók körében végzett munkaerőigény felmérését, a vállalati képzési szükségletek feltárását, valamint a belső képzések támogatását is vállalnák átalakításuk után a képző központok - tudta meg lapunk Soós Rolandtól, az Észak-magyarországi Regionális Képző Központ (ÉRÁK) igazgatójától. A humánerőforrás-fejlesztési operatív program (hefop) egyik pályázata a regionális képzők átalakítását is segíti. Az ÉRÁK igazgatója úgy véli, a már kialakult munkaerő-piaci képzések rendszere nem teszi lehetővé és talán nem is igényli a regionális képző központok (rkk) korábbi nagyságrendű szerepvállalását. Azt azonban igen, hogy a társadalmi szempontból fontos foglalkoztatáspolitikai kérdések megoldásában részt vegyenek, s ezt elsősorban ne a megélhetésért folytatott küzdelemként ("piaci szereplőként"), hanem egyfajta k+f tevékenységként végezzék - fogalmaz a szakember. Soós Roland szerint a társadalmi kirekesztés, a diszkrimináció elleni harc és az új módszerek kimunkálása egyaránt a képző központ feladata. A hátrányos helyzetűek felzárkóztatását rehabilitációs célú képzésekkel, pályaorientációval, munkakipróbálással, valamint személyiségfejlesztő és munkaerő-piaci tréningek szervezésével biztosítanák az rkk-k.

A 45 év felettiek, köztük a diplomások pályakorrekcióját, a nők munkavállalását, társadalmi reintegrációját elsősorban szakképző és személyiségfejlesztő programok segíthetik minden régióban - hangsúlyozza a szakember.