Hosszas viták után végre elkészült az épületek energiafelhasználására, ezen belül az úgynevezett energiatanúsítványra vonatkozó kormányrendelet tervezete. Információink szerint az anyag most indult közigazgatási egyeztetésre. Szakértők úgy vélik, még a nyáron megjelenhetnek a jogszabálycsomag azon részei, amelyek a jövő évi bevezetéshez nélkülözhetetlen felkészülést alapozzák meg. Mint arról lapunk beszámolt, európai uniós irányelv teszi kötelezővé a közösség országaiban, hogy pontos látleletet vegyenek fel az épületek energiafelhasználásáról, s lépéseket tegyenek az energiamegtakarítás elősegítésére.

Ennek immár szoros a határideje: jövő év elejétől kell eleget tenni az uniós kötelezettségnek. Mindazonáltal nincs lehetőség arra, hogy a szükséges intézkedéseket egyszerre vezessék be, jövő év januárjában csak az első lépés megtételére lesz mód. A korábbi riogatásokkal szemben azonban ekkor kizárólag az újonnan tervezett lakások építési engedélyeinél kérik számon az újfajta energiafelhasználási előírások betartását. Egy évvel később kerülhet sor a középületek átvilágítására, a régi lakások esetén pedig leghamarabb 2008-tól számíthatunk arra, hogy a tulajdonosi vagy bérleti jogviszony megváltozásakor követelmény lesz az energiapaszszus kiváltása.

Az energiaállapotot szakértők mérik fel, vizsgálják, hogy az egyes szerkezeti elemeknek milyenek a hőtechnikai paraméterei, s az épület egésze egy légköbméterre vetítve mennyi energiát használ fel évente. A még a későbbiekben kialakítandó követelményrendszer alapján állítják ki a ház "bizonyítványát". Ezzel együtt részletes útmutatást is kapnak a tulajdonosok, mit célszerű tenniük a takarékosabb energiafelhasználás érdekében.

A legsürgősebb feladatok közé tartozik, hogy a kormányrendelet hatálybalépése előtt megfelelő felkészültségű szakembergárda álljon fel. A továbbképzésben különböző szakterületen tevékenykedő mérnökök vehetnek majd részt. A vizsgakövetelmények kidolgozása még várat magára. Ugyancsak a következő hetekben készül el az egyes épülettípusokra (lakóház, oktatási, egészségügyi, kulturális, raktározási vagy sportcélokat szolgáló épületek) külön-külön meghatározandó energiamutató és az a többfokozatú skála, amely alapján a tanúsítványt kiállítják. A passzus árát a mérnöki kamara határozza majd meg. Az biztos, hogy nem lesz egységes a díjazás; az függ a vizsgálandó épülettől, a munka bonyolultságától.