A közbenső mérleggel szemben nincs helye hitelezői kifogásnak, ezért annak tárgyában külön határozat nem hozható. A bíróság a hitelező észrevételét a közbenső mérleg jóváhagyása körében bírálja el - mutatott rá a Legfelsőbb Bíróság (LB) az alábbi vitában.

Az illetékes bírósághoz a felszámoló beterjesztette a közbenső mérleget. A mérleggel szemben a hitelező több észrevételt tett, azokat a bíróság technikai okokból kifogásként tartotta nyilván, egyesítette és elbírálta. A kifogást nem találta alaposnak, elutasította, hogy a végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. Ám döntését a közbenső mérleget jóváhagyó végzése kapcsán sérelmezni lehet. Ezután jóváhagyta a felszámoló által előterjesztett módosított közbenső mérleget. Megállapította a felszámolói díjat, a regisztrációs díj összegét, az adós vagyonát, és hogy annak hiányában az esedékes felszámolói díj csak részben egyenlíthető ki.

A hitelező fellebbezett. Kérte igényének (150 millió forint) A kategóriába sorolását, s hogy a bíróság kötelezze a felszámolót további követelésének a közbenső mérlegbe történő beállítására, a behajtásra irányuló rendelkezések megtételére.

Az LB szerint az elsőfokú bíróság lényeges eljárási szabályt sértett, a rendelkezéseket nem megfelelően alkalmazta, s elrendelte az elsőfokú eljárás megismétlését. Kifejtette: a bíróságnak a felszámoló által benyújtott közbenső mérlegről kellett határozni. A mérleget a felszámolónak meg kell küldenie a hitelezők számára, akik arra 15 napon belül észrevételt tehetnek. A hitelezői véleményeket is be kell mutatni jóváhagyás végett a bíróságnak. A jogszabály szövegéből következik, hogy a közbenső mérleggel szemben nincs helye kifogásnak - hangsúlyozta az LB. A törvény, emelte ki, csupán a zárómérleggel kapcsolatban engedi meg a hitelezői kifogást. Amennyiben a közbenső mérlegre észrevétel van, azt a bíróságnak a mérleg jóváhagyhatósága körében kell figyelembe venni, külön határozatnak e tárgyban nincs helye. (VG)