Júliustól több ponton is változnak az adójogszabályok. A cégek életén könnyítő, ugyanakkor kisebb jelentőségű új szabály vonatkozik e naptól a fejlesztésiadó-kedvezményre: százmillió eurónál kisebb értékű beruházás esetén az adózó maga állapíthatja meg a kedvezményt. Ám a fejlesztés megkezdése előtt a pénzügyi tárcának jelenteni kell a kormányrendeletben meghatározott valamennyi adatot. Ha az invesztíció értéke a százmilliós határ fölött van, a társaságiadó-törvény módosítása nem hoz változást a korábbi gyakorlathoz képest, vagyis továbbra is csak a Pénzügyminisztériumhoz a beruházás megkezdése előtt benyújtott és kedvezően elbírált kérelem alapján lehet igénybe venni a fejlesztési programhoz kapcsolódó adókedvezményt.

Az áfatörvény is változik, illetve néhány ponton az eddiginél egyértelműbbé válik július 1-jétől. Holnaptól visszaáll a csatlakozás előtti rend, azaz újból a vámhatóság veti ki és szedi be az általános forgalmi adót a harmadik - EU-n kívüli - országokból érkező termékimport után. Ezután már csak szűk körben fizethetik önadózással az importáfát a cégek. Az engedélyt évente meg kell kérni, ennek határideje az idén június 15-én járt le. Összesen 130 gazdálkodó nyújtott be kérelmet, közülük 90-en felelnek meg a törvényi feltételeknek, ők tehát egy éven keresztül kedvezményesen adózhatnak. A vám- és pénzügyőrség folyamatosan adja ki az engedélyeket.

Azok a cégek számíthatnak a jövőben is arra, hogy bekerülnek a kedvezményezetti körbe, amelyek megbízható vámadósnak minősülnek, és a kérelem benyújtása előtt legalább egy éve működnek. Szükséges feltétel még, hogy a cég tárgyévet megelőző éves exportjának és a közösségen belüli értékesítésének összesített adóalapja elérje a belföldi értékesítés adóalapjának 67 százalékát, minimum tízmilliárd forintot, illetve ha nincs belföldi forgalma, a két másik termékértékesítés együttes adóalapja elérje a 20 milliárdot.

Szintén július 1-jei hatállyal nehezítettek az áfa-visszaigénylés szabályain. Bekerült a levonási jog érvényesítéséhez szükséges bizonylatok körébe az előleget tartalmazó (vagyis egy későbbi közösségi termékbeszerzést) igazoló számla, még akkor is, ha nem azon, hanem annak kapcsán számították fel az előleget.

Pontosították a más által feladott, elszállított termékre alkalmazandó áfaszabályozást, igaz, ez már június 25-én életbe lépett. Szigorítást jelent, hogy a feladás helye szerinti adózás kizárólag egy termékértékesítésnél alkalmazandó, ha ugyanaz a termék több egymást követő termékértékesítés tárgya, és ezt a terméket közvetlenül az első termékértékesítést teljesítő adóalanytól az utolsó beszerzője részére adják fel vagy szállítják el. Kivételt ez alól az jelent, ha a terméket olyan vevő adja fel vagy fuvarozza, aki egyidejűleg ezt a terméket értékesíti is. (BJA)