Az együttműködést a Moellendorf & Company (Budapest) vállalati pénzügyi és befektetési tanácsadó cég, a Gelsenwasser AG magyarországi képviselője és tanácsadója kezdeményezte. A tanácsadó cég a szerződés aláírását megelőzően kétéves aktív előkészítő munkát is végzett.
A két társaság egy közös üzemeltető vállalatot, a GW-Borsodvíz Kft.-t létrehozva a Borsodvíz Rt. jelenlegi szolgáltatási területén fogja biztosítani a vízellátást és a szennyvízszolgáltatást 2001. január 1-jétől. A Gelsenwasser AG csak az üzemeltetésben vesz részt, a közművagyontól távol marad.
A vagyont továbbra is a Borsodvíz Rt. kezeli, valamint annak felújításáért, rehabilitációjáért, beruházási programok kivitelezéséért is felelős lesz. A felújítási program finanszírozását a Borsodvíz Rt. a Gelsenwasser-Borsodvíz Kft.-től befolyó üzemeltetési díjakból fedezi.
Az egyelőre 20 éves időtartamra kötött szerződés értelmében a Gelsenwasser AG szakmai tapasztalatot, know-how-t, továbbá a hatékony és biztonságos üzemeltetéshez szükséges pénzügyi eszközöket nyújtja az üzemeltető vállalatnak, illetve a Borsodvíz Rt. számára ez idáig megközelíthetetlen pénzügyi forrásokat (például bankgaranciák) is elérhetővé teszi. A berendezések korszerűsítése és a hálózat felújítása az EU-előírások figyelembevételével történik majd.
Ezeken túlmenően a Gelsenwasser támogatja a Borsodvíz Rt.-t és a tulajdonos önkormányzatokat különböző EU-alapokból származó támogatások és finanszírozási lehetőségek pályázásában és megvalósításában. A Gelsenwasser tervei között szerepel hasonló együttműködések előkészítése és megvalósítása más önkormányzatokkal, továbbá víz- és csatornázási vállalatokkal is.