Kérdés, mely technológiai terület indítja el a beruházások és fejlesztések következő nagy hullámát - írja az Apax Partners Ltd. és a The Economist Unit tanulmánya. Erősödnek a kételyek, hogy ismét az információs technológia (it) lehet a generátor. A fejlesztők figyelme inkább a meglevő számítástechnikai eszközök hatékonysága javítására irányul, mintsem gyökeresen új berendezések és internetalkalmazások létrehozására.

A gyorsuló méretcsökkenési tendenciát tekintve a számítástechnikai és távközlési iparban a következő nagy lépést jelentheti majd a jelenlegi mobiltelefonoknál is sokkal kisebb komputerek, illetve kommunikációs eszközök, végső soron akár "intelligens porok" kifejlesztése. Ezek a mini számítógépek azután majdnem minden hétköznapi termékbe beépíthetők lesznek.

Az it babérjaira törő esélyesek között említhető a biotechnológia. Az e területen felbukkant új eljárások és technikák (lásd bio-csip) felgyorsíthatják a gyógyszerkutatást és -fejlesztést. A biotechnológiai vívmányok segít-

hetik új, személyre szabott gyógyászati kezelések, növények és ipari eljárások bevezetését is.

A biotechnológiai cégek gyógyászati innovációs lehetőségeit növeli, hogy a hagyományos gyógyszeriparban nem kedvez a kutatásnak az ott tapasztalható fúziós és globalizációs folyamat, valamint a költségcsökkentési kényszer.

Például a kaliforniai San Diegóba települt Syrrx társaság robottechnikát alkalmazva kristályosítja a proteineket (fehérjéket) a szerkezetük megismerése végett. Ezzel felgyorsítható a gyógyszerkutatás, hiszen a legtöbb gyógyszer fehérjékhez kapcsolódóan fejti ki a hatását.

Mindezek ellenére a biotechnológiai áttörés késik. A sok új technika és eljárás értékét még bizonyítani kell, s a cégek bir-

tokába jutott hatalmas információmennyiség gyakorlati hasznosítása a vártnál sokkal ne-

hezebb.

A "fejlesztésgenerátor" jelöltjei közé tartozik a nanotechnológia is. Az elmúlt években a kutatók rájöttek ugyanis a nano-, azaz a méter ezermilliomod részének megfelelő méretű tárgyakban (csövek, huzalok, golyók, kristályok) rejlő új, szokatlan hasznosítási lehetőségekre, hosszú távon beleértve a robotokat is.

Végül, de nem utolsósorban az olcsó, környezetkímélő, köztük a megújuló forrásokra támaszkodó energiatermelési eljárások kifejlesztése is ígéretes távlatok elé néz. Ne feledjük, annak idején a gőzenergia felfedezése az egész ipart forradalmasította.