Az újságok bűnügyi rovatában elvétve szerepelnek mérnökök. A szakma képviselői között vannak tisztességesen, becsületesen, körültekintően sokat dolgozók, meg olyanok is, akikre ezek kevésbé jellemzők. Ha a mérnököket összehasonlítjuk más szakmák képviselőivel, akkor nem kell szégyenkezniük, ugyanis a Magyar Mérnöki Kamarához tartozó több mint 17 ezer fő évi negyven-ötven etikai-fegyelmi ügye nem túl magas szám. Különösen azért nem, mert az ügyek jelentős része nem is jár büntetés kiszabásával.

A mérnökök nagy értékek létrehozásában vesznek részt, tevékenységük hosszú időre megszabja környezetünket. Ehhez a magas szintű általános és szaktudás mellett az etikus hozzáállás is szükséges. Időnként vita támad, hogy a tervezési és szakértési kérdéseken kívüli tevékenységek, amelyeket mérnökök végeznek, kamarai etikai megítélés alá tartoznak-e.

A mérnöki kamara minden mérnök érdekében fellép, szeretné, ha a szakma képviselője etikusan viselkedne, azonban azok a tevékenységek, amelyek nem csak mérnökként végezhetők, nem fogadhatók be a kamarai etikai eljárások keretébe. Ez utóbbiak gyakran a konkurencia lejáratására irányulnak, vagy vélt, illetve valóságos anyagi kérdések állnak a háttérben, nem igazán az etikai kérdések tisztázása.

A különböző viták eldöntése sokszor csak a bíróságok igénybevételével oldódhat meg. Ha valami bíróságra tartozik, akkor nem lehet a bírósági ítélet meghozatala előtt etikai-fegyelmi kamarai döntést hozni, hiszen a mérnöki kamara nem nyomozó hatóság.

Az elmúlt két évszázad műszaki fejlődése és társadalmi változása felvetett olyan problémákat, mint például a számítástechnikai programok ismételt felhasználására vagy a nem korszerű jogszabályok betartására, illetve a globalizáció által felvetett helyzetekre.

Reméljük, az utánunk következő generáció úgy emlékszik majd, hogy 2004-ben a mérnökök legtöbbje széles látókörű, rendes, becsületes ember volt.

A mérnöki etikai kódex részletei a www.mmk.hu weboldalon részleteiben is olvasható.