Egy munkahelyi csapat menedzselése könnyebb feladat, mint önmagunk irányítása, ám az érett vezetők képesek az önkontrollra; felismerik önmaguk és mások érzéseit, sőt, motivációit is, és képesek azokat irányítani. A The California Institute for Human Science tanulmánya szerint - amely körképet ad az érett vezetők személyiségéről - az önkontroll már feltételezi az önismeretet, a személyes jellem elfogadását. A reális önértékelés azt biztosítja számukra, hogy előbb felismerik saját korlátaikat, mint ahogy mások erre rájöhetnének. Így olyan munkatársakkal veszik körbe magukat, akik erősségeiket tovább fokozzák, gyengeségeiket pedig kioltják. Az önismeret része szintén a saját munkabírás és munkaminőség megítélése. A helyes valóságérzékeléshez tartozik mások, a csapat vagy akár a menedzsment tagjainak helyes megítélése, például kitől mennyit várhat, kire számíthat egy feladat megoldásában.

Kalmár Péter szervezetfejlesztési tanácsadó, a Flow csoport ügyvezető partnere nem tud arról, hogy Magyarországon készült volna hasonló elemzés, ám úgy véli, a szervezet- és vezetésfejlesztésben hosszú évek óta dolgozó hazai tanácsadók tapasztalatai alátámasztják ezeket az állításokat. A kulcspozíciókban dolgozó vezetők önismerete, önértékelése, érzelmi stabilitása és empatikus képességei kiemelkedően fontosak a kiegyensúlyozott szervezeti működés megteremtése szempontjából - fogalmazott lapunknak.

A vezetők interdependenciaképessége szintén az érettség jegye, amikor is a személyiség alrendszereit valaki egymástól függetlenül is képes működtetni. Erre jó példa, hogy a munkahelyi feszültséget az érett vezető nem otthon vezeti le. Sok esetben épp a kiégéstől óvja meg az érett személyiséget az a képessége, hogy törekszik az intimitásra, tudatosan választja kapcsolatait, amelyben képes feloldódni, sőt képes belső szabadságát is megtartani úgy, hogy nem hagyja, hogy a munka, a család vagy épp a barátok attitűdváltoztatásra kényszerítsék. Képes az új élmények befogadására, folyamatosan igyekszik sokoldalúvá válni, és kerüli a beszűkülést. Ennek elkerülését a munka, a sport, a kultúra, egy hobbi is segíti. Életigenlő, szkepticizmusa egészséges, humorát pedig nem másokon pallérozza, hanem helyzetekből adódnak a poénjai. Lényeges jellemzője az érett vezetőnek az is, hogy ugyanolyan lendülettel képes irányítani a kezébe kerülő humántőkét, mint a vállalat pénzügyeit. A California Institute for Human Science tanulmánya így fogalmaz: ehhez a vezetőknek egész életükön keresztül tanulmányozniuk kell az emberi természetet, világosan meg kell érteniük, hogy mi az, ami közel hozza hozzájuk az embereket, és mi az, ami miatt eltávolodnak tőle; mi az, ami a vállalaton belül megtartó erő számukra, és mi az, amit ki nem állhatnak. Ehhez saját motivációikkal is tisztában kell lenniük.

Az érett vezető jellemzője az is, hogy hisz a kommunikáció hatalmában, mert tudja, a nyíltság bizalmat alakít ki. Ám meg tudja ítélni az őszinte kommunikációhoz és az információk nyilvánosságra hozatalához a helyes időt és formát. Az információmegosztás, a nyíltság biztosítja, hogy az öszszetett és a szimbolikus dolgok érthetővé, elfogadhatóvá, alkalmazhatóvá, sőt akár inspirálóvá váljanak. Az érett főnökök csak úgy távoznak a cégtől, hogy újonnan kiképzett vezetőket, valamint a tanulás és fejlődés kultúráját és tartós értékeket hagynak hátra. Érettségükből adódóan tudják azt is, hogy mikor kell irányítaniuk, vagy épp mikor kell követniük valakit, sőt azt is észreveszik, hogy mikor kell félreállniuk az útból, hogy jöjjön az utánpótlás. A tanulmány szerint csak az ilyen érett vezetők képesek saját embereik képzésére, és mentorálására.

Magyarországon a vezetők kiválasztása döntően szakmai-vezetői tapasztalatuk, objektív (profil)kritériumok és főbb képességeik mentén történik, az érett vezető kritériumainak vizsgálata kevésbé komplex, sok elemét fontosnak tartják, de gyakorta csupán a megérzések szintjén értékelik a döntéshozók - ismerte el lapunknak Sághy András. A Kienbaum Hungary ügyvezető igazgatója hozzátette: kulcspozíciók esetén olyan "profi", érett vezetők megtalálására, a cél, akik hatékonyan, és biztos kézzel gazdálkodnak a vállalat erőforrásaival.