Eladási arányaikat tekintve sikeresek voltak az antikváriumok karácsony előtti aukciói, de ez számszerűleg túl nagy robbanást nem eredményezett, ahogy árverési rekordok sem születtek. A Központi Antikvárium, hagyományaihoz híven, egy hét különbséggel tartotta két aukcióját. Az elsőn a kisebb értékű darabok kerültek kalapács alá; ezúttal valóban alacsony induló árakkal találkozhattunk, ennek megfelelően alakultak a leütési eredmények. A dobogó első helyén a 79-es tétel végzett; Fényes Elek Magyar országnak, ’s a’ hozzá kapcsolt tartományoknak… című munkáját 95 ezerért ütötték le, ez – tekintve, hogy 30 ezer forintról indult – kifejezetten szép eredmény. A második helyen több 90 ezer forintos tétel végzett, emellett volt még több tízezres nagyságrendű leütési ár, de a pár ezres végeredmény sem ment ritkaságszámba.
Egészen más léptékek határozták meg a piacvezető ház második aukcióját. Ekkor kétmillió forint volt a legmagasabb leütési ár, amelyért Temesvári Pelbárt eddig egyetlen ismert bázeli nyomtatványát szerezte meg egy gyűjtő. Ez az eredmény ugyan csak a kikiáltási árnak felelt meg, viszont az induló érték több mint kétszereséért ment el Apáczai Csere János Magyar encyclopaediája (1,4 millió forint). Carolus Clusius Rariorum… című, 1584-ben Antwerpenben kiadott magyar vonatkozású botanikai műve szintén induló áron, 1,2 millióért kelt el, viszont igen jól teljesítettek a magyar klasszikusok: Csokonai Vitéz Mihály Festetich Györgyhöz írt versének ára 800 ezerről 950 ezer forintra kúszott, Fazekas Mihály első kiadású Lúdas Matyija pedig 600 ezerről egészen az 1,1 millió forintig jutott.
A Mike és Társa november végi árverésén főleg pár ezer, illetve tízezer forintos tételekkel találkozhattunk, de akadtak több száz ezres leütési eredmények is. Legmagasabb áron (280 ezer forint) a 31-es tétel kelt el, nem kis emelkedést produkálva: Bessenyei György Magyarság című írásának első kiadása 30 ezer forintról érte el az említett árat. A kiemelkedő tételek közé tartozott Josephus Flavius műveinek két kiadása: a 194-es számú, 1510-ben kiadott De antiquitatibus… (200/200 ezer forint), valamint a közvetlenül ezt követő Antiquitatum Iudaicarum…, amely 1534-ben jelent meg (240/250 ezer forint).
A Honterus Antikvárium kínálata – legalábbis ami a kikiáltási árakat illeti – igen hasonló volt a Mike és Társánál tapasztaltakhoz, itt azonban egymillió forintot meghaladó eredmény is született. Szenci Molnár Albert Bibliája, amely a teljes Biblia református fordítását tartalmazza, az 1,2 milliós induló ár után 1,5 millió forintért kelt el. Mélyen a zsebébe kellett nyúlnia annak is, aki Hummitzsch 1842-ben kiadott Panorama der Donau von Wien bis Pesth című albumát kívánta magáénak tudni: a ritkaságot a 360 ezres start után 450 ezerért vitték el.
Végül egy izgalmas egybeesésről kell megemlékeznünk pár szóban. A Honterus és a Központi Antikvárium kínálatában egyaránt megtalálható volt Weinmüller Bálint 1795–1809 között kiadott nyolckötetes Ladvocat… című életrajzi munkája. A Honterusnál 184-es számmal, 50 ezer forintról indított tétel 240 ezer forintért kelt el, míg a Központinál ugyanezen kiadvány 179-es számmal, 80 ezerről indult, és csupán 90 ezer forintért ütötték le.