Visszaigényelhetik-e az általános forgalmi adót azok a vállalkozások is, amelyek vállalták a támogatási szerződésben, hogy nem élnek áfaelvonási jogukkal?
Az Európai Bíróság ítélete ugyan valóban elmarasztalta Spanyolországot az általa alkalmazott, a magyarországihoz hasonló áfaarányosítási szabályozás bevezetése és fenntartása miatt, azonban ebben az ügyben a peres fél nem Magyar-, hanem Spanyolország volt. Ebből következően a szóban forgó bírósági döntés nem eredményezi azt, hogy a hatályos magyar áfaszabályozás (az állami támogatások után keletkező arányosítási kötelezettség) miatt le nem vont áfa öszszege az érintett adózónak visszajárna.
Magyarország – Spanyolországgal ellentétben, amely az Európai Unió tagállamaként vezette be a vitatott jogszabályt – még az uniós csatlakozás előtt, 2004. január 1-jétől írta elő az állami támogatások utáni áfaarányosítási kötelezettséget. Ugyanakkor a csatlakozás óta eltelt időszakban felmerültek olyan aggályok, hogy a szabályozás problémát okozhat a vonatkozó uniós irányelvvel [a tanács 77/388. (EGK) számú irányelve] való összhang tekintetében.
Éppen ezért 2005. szeptember 19-én – tehát még az Európai Bíróság C–204/03. számú Spanyolországot elmarasztaló október 6-i ítéletét megelőzően – a kormány olyan törvényjavaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek, amely az állami támogatások utáni arányosítási kötelezettség 2006. január 1-jétől való eltörlését tartalmazza. Az Országgyűlés november 7-i ülésén el is fogadta ezt az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosítását célzó T/17547. számú törvényjavaslatot, ennek következtében a szóban forgó áfaarányosítási kötelezettség – visszamenőleges hatály nélkül – a jelzett időpontot követően megszűnik.
A Spanyolországot elmarasztaló európai bírósági ítélet ugyanakkor Magyarországot nem érinti, így a hatályos magyar áfaszabályozás (az állami támogatások után keletkező arányosítási kötelezettség) miatt le nem vont áfa összege az érintett adózóknak utólag sem jár viszsza. Következésképpen az állami támogatások miatt 2004-ben, illetve 2005-ben le nem vonható áfát a vállalkozók a jelzett időszakban semmilyen körülmények között nem helyezhetik utólag levonásba (azaz a le nem vont áfa összegét utólag sem igényelhetik vissza). (VG)