Egy 37 éves férfi és 47 éves élettársa 2018. év elején elhatározta, hogy színlelt adásvételi szerződéssel megszerzik egy Svájcban élő férfi Budapest II. kerületében lévő, mintegy 670 millió forint értékű ingatlanát – derül ki a Fővárosi Főügyészség vádiratából. A főügyészség közlése szerint a csalók tervük megvalósítása érdekében megkeresték két ismerősüket, és miután beavatták őket a csalás tervébe, a közreműködésüket kérték, amiért pénzt ígértek nekik.

Real,Estate,Fraud,Symbol,And,Housing,Crime,Concept,As,A
Fotó: Shutterstock

Egyiküket azzal bízták meg, hogy keressen egy megbízható személyt, egy álvevőt, akinek a nevére lehet íratni a sértett ingatlanát, másikuk feladata pedig az volt, hogy találjon egy embert, aki a színlelt ügylet során a valódi tulajdonos, a sértett nevében eljárva eljátssza majd az eladó szerepét.

Ezután a vádlottak a színlelt adásvételhez hamis okmányt készíttettek a sértett nevében eljáró bűntárs részére, amely az ő fényképét, azonban a valódi tulajdonos személyes adatait és útlevélszámát tartalmazta.

Ilyen előkészületek után, a vádlottak egy Pest megyei ügyvédet kerestek meg a valótlan tartalmú adásvételi szerződés megkötése érdekében. Az ügyvédi irodában megjelent a sértett nevében eljáró bűntárs, aki a színlelt ügylet során a személyazonosságát az előbbiek szerint készíttetett hamis útlevéllel igazolta. Másfelől megjelent az álvevő is, aki az okiratot szerkesztő és ellenjegyző ügyvédet a sértett személye, valamint a szerződéskötés valódisága felől úgyszintén megtévesztette. 

Az ügyvéd mindezek alapján – jóhiszeműen eljárva – valótlan tartalmú szerződést készített, amelyben az ingatlan értékét csupán 50 millió forintban határozta meg, majd a tulajdonbejegyzési kérelmet benyújtotta a földhivatalhoz, amelynek alapján a hivatal megindította a bejegyzésre irányuló eljárást.

A tulajdonbejegyzési eljárás megindításáról szóló végzést azonban kézbesítették a valódi tulajdonos, a sértett svájci lakcímére is, ezáltal a sértett tudomást szerzett arról, hogy a tulajdonában álló ingatlant megkísérelték elidegeníteni. Ekkor a sértett a jogi képviselője útján nyomban kezdeményezte a bejegyzési kérelem elutasítását, amelynek eredményeként a földhivatal megszüntette a tulajdonjog-bejegyzési eljárást.

A Fővárosi Főügyészség az ügyben különösen jelentős kárt okozó csalás bűntett kísérlete, valamint közokirat-hamisítás bűntette miatt nyújtott be vádiratot a Fővárosi Törvényszékre, a vádlottakkal szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozva.