A környezetvédelmi tárca tervei szerint a jövő év első felében Magyarországon is sor kerülhet az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának kezdeményezésére 1998-ban Aarhusban aláírt nemzetközi megállapodás ratifikálására. Az egyezményt két éve Magyarország aláírta, de a ratifikációhoz az Országgyűlés határozata szükséges, ezért a KöM még az év végéig beterjeszti a kormánynak a javaslatát, ami 2001 első felében kerülhet a parlament elé.
Az egyezmény értelmében az aláíróknak biztosítaniuk kell az -- ipari létesítményekkel, beruházásokkal és más potenciális szennyezőforrásokkal kapcsolatos -- környezeti információkhoz való szabad hozzáférést, s ennek keretében rendszeresen jelentéseket kell készíteniük az ország környezeti állapotáról. Kérelem esetén a hatóságok meghatározott időn belül minden környezeti adatot kötelesek kiadni. A környezettel kapcsolatos döntések meghozatalakor részvételi lehetőséget kell adni a társadalmi szervezetek számára, továbbá -- az előírások megsértése esetén -- jogorvoslati lehetőséget is biztosítani kell.
Magyarországon megfelelő a jogi háttér az egyezmény ratifikálására, bár -- a KöM illetékesei szerint -- a végrehajtás kapcsán a tárcánál még vizsgálják a jogi módosítások szükségességét. A megállapodásban felsorolt információkat Magyarországon a környezetvédelmi felügyelőségek gyűjtik, azonban egyelőre nehézkes az adatok rendszerezése, s a nyilvánosság számára a hozzáférés biztosítása. A megoldást az internet jelentheti, ezért jövőre megkezdődik a környezeti adatok felhelyezése a világhálóra.
A zöldszervezetek támogatják az aarhusi egyezmény ratifikálását, de gondot jelenthet, hogy a környezetvédelmi felügyelőségek már így is alig képesek elvégezni feldataikat -- mondta Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány illetékese, aki szerint a felügyelőségek megerősítésére lenne szükség, de a költségvetés a kövekező két évben reálértéken az eddiginél is kevesebb pénzt juttat számukra. A KöM szakértői szerint a felügyeletek munkáját jelentősen megkönnyítheti a folyamatban lévő informatikai fejlesztés, valamint a nemzeti környezetvédelmi program intézkedési tervében, illetve az Országgyűlés környezetvédelmi bizottsága által javasolt létszámnövelés.