Mintegy 34,5 millió euró PHARE-támogatást kaptak hazai környezetvédelmi projektek 1998-2002 között - összegezte a Környezetvédelmi Minisztérium illetékes főosztályvezető-helyettese.Czégér Zsuzsanna lapunknak elmondta: 1998 előtt lényegében a magyar fél kezdeményezhetett Brüsszelben. A környezetvédelmi tárca gyűjtötte össze és terjesztette elő a különböző projekteket, programokat, s ha megítélték a támogatást, a minisztérium felügyelte a megvalósítást.

A PHARE új irányelvei 1998-ban léptek életbe: ettől az évtől az EU szabta meg a célokat, amelyeknek megvalósításához támogatást nyújt. Nemcsak Magyarország, hanem a többi, csatlakozásra készülő ország esetében is az EU-direktívák végrehajtására, a jogharmonizációra, az intézményfejlesztésre és az ezekhez kapcsolódó beruházásokra helyezték a hangsúlyt.

Az 1998-as környezetvédelmi PHARE-programban az egyik legfontosabb egy komplex, több részből álló jogharmonizációs projekt volt. Ezek már többnyire az újdonságnak számító twinning-együttműködés keretében készültek el. Ez azt jelenti, hogy a tárca közvetlen kapcsolatot tart az EU-tagországok társintézményeinek munkatársaival, s a külföldi szakértők folyamatos együttműködéssel segítik egy-egy hazai program megvalósítását. Magyarország azt vállalta, hogy 2002 végéig befejezi a jogharmonizációt.

Az 1998-as volt az utolsó év, amikor PHARE-támogatásból a zöldtárca irányításával hat környezetvédelmi beruházás is megvalósult. Itt elsősorban csatornahálózatok kiépítéséről, szennyvíztisztítók bővítéséről, illetve

rekonstrukciójáról, valamint hulladéklerakók építéséről volt szó. A beruházások 20 millió eurós költségéhez 4,5 millió euró

PHARE-forrást kaptak az érintett önkormányzatok.

Ugyancsak a legjelentősebbek között említhető az 1999-es környezetvédelmi PHARE-program, az önkormányzati hulladéklerakók vizsgálata. Az országban található mintegy 2700 hulladéklerakó vizsgálata, a nyilvántartási rendszer kiépítése és a jövőbeli fejlesztési stratégia kidolgozása ez év novemberére fejeződik be.

A 2000. évtől elsősorban twinning-együttműködéssel megvalósuló intézményfejlesztési projektek indultak, amelyek többnyire egy-egy direktíva megvalósításához kötődnek, illetve ezek megvalósítását készítik elő. A programok eredményeképpen megszületik egy-egy stratégia, javaslat, kézikönyv. Ezek felhasználása további döntést igényel, hiszen átalakítások feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy megfeleljünk az EU mechanizmusainak. A twinning-projekteket kiegészíti egy összességében 4 millió eurós eszközfejlesztés, amely a levegőtisztaság-védelmi, valamint a hulladékgazdálkodási informatikai rendszer EU-konform technikai hátterét biztosítja.

Valószínűleg az idei év az utolsó, amikor új programok indulnak. Az előírások szerint egy-egy projekt megvalósításához 3 év áll rendelkezésre, így a 2002-es programok befejezése 2005 -re várható, amikorra - a remények szerint - már Magyarország is teljes jogú tagja lesz az Európai Uniónak. (KÁ)

Munkatársunktól