Egyebek közt pasziánsszal készülnek fel a cégbírósági ügyintézők az elektronikus cégeljárás bevezetésére. A játék - amelyre természetesen csakis munkaidőn túl van lehetőségük - arra szolgál, hogy a számítógép kla-viatúrájának eddigi hagyományos, írógépszerű használata helyett megbarátkozzanak az "egérrel", hiszen jövő januártól már szükségük lesz rá. A cégbíróságok akkor teszik meg az első nagy lépést az e-úton: a kft.-k és az rt.-k papíron érkező bejegyzési kérelmeit elektronikus okirattá alakítják át.

A bevezetéshez szükséges informatikai háttér gyakorlatilag elkészült. Kicserélték az elöregedett, 8-10 éves szervereket, folyik a lapolvasók felszerelése. A rendszer a későbbiekben a törvényi ütemezésnek megfelelően bővül - tájékoztatta a Világgazdaságot Horváth János, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács hivatalának főosztályvezetője. Elmondta: a tavaly módosult cégtörvény értelmében 2005 szeptembere az e-út következő jelentős állomása. Ettől az időponttól már az rt.-k cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárásai, illetve kft.-k egyes változásbejegyzési eljárásai - így a székhely, telephely, fióktelep, tevékenységi kör módosulása - esetében is benyújtható lesz az elektronikus kérelem. Ugyancsak szeptember elsejétől a hiteles elektronikus másolat kérhető az elektronikus úton feldolgozott cégiratokról. Egyidejűleg elektronikus úton is befizethető lesz a bejegyzési eljárás illetéke és közzétételi költségtérítése. Ezt követően, 2006. január 1-jétől igénybe vehető az e-út már az éves beszámolók letétbe helyezésére és közzétételére is. Ugyanez év szeptemberétől a kft.-k összes bejegyzési, változásbejegyzési eljárásaiban érvényesülhet az elektronikus út, amit a későbbiekben valamennyi gazdasági társasági forma részére szintén biztosítani kell.

Mindez egyúttal kellő felkészülési időt hagy valamennyi érdekeltnek, a cégbíróságoknak és az ügyfeleknek egyaránt - közölte Horváth János. A jövő esztendő első nyolc hónapjában például a papír alapú kérelmek digitalizálása még csak a cégbírósági ügyintézőket érinti, a bírákat nem. Ezalatt kiderülhetnek és kellőképpen orvosolhatók a rendszer esetleges hibái.

A gördülékeny e-cégeljárás alapja a számítógépes rendszer felületének azonossága az ügyfélnél - pontosabban az őt képviselő ügyvédnél, közjegyzőnél - és a bíróságon, illetve az azonos ellenőrző mechanizmus az e célra kidolgozott formanyomtatványok révén - fejtette ki Vanczák József, a Microsec Kft. ügyvezetője. A társaság a cégbíróságok informatikai infrastruktúráját kiszolgáló igazságügyi tárca alkalmazásában végzi feladatait. Az ügyvezető kiemelte: a formanyomtatványok segítik az ügyfelet a szükséges adatok rögzítésében, és egyszerűsítik a bíróság munkáját. Az elektronikus iratot nem az egyes cégbíróság, hanem - költségvetési megfontolásokból - az igazságügyi tárca céginformációs szolgálata "lépteti be" a rendszerbe. Nem tölt be egyebet, mint informatikai ellenőrző szerepet - hangsúlyozta Vanczák József. A hibás kérvényt is befogadja a program és észrevételekkel együtt - például felhívja a figyelmet arra, hogy az ügyfél által beírt utcaszám nem létezik -, mondhatni az anyagot előkészítve továbbítja az illetékes cégbírósághoz. Az egyes ügyeket azonban az igazságszolgáltató fórum bírálja el érdemben, változatlanul az dönt és nem a gép.